Vánoční dopis synodní rady ČCE

16. prosince 2021

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyslala do svých sborů vánoční poselství. Jeho plné znění v článku.

Vánoční dopis synodní rady ČCE
16. prosince 2021 - Vánoční dopis synodní rady ČCE

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyslala do svých sborů vánoční poselství. Jeho hlavním tématem je solidarita. 

Plné znění vánočního dopisu níže:

…sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“
(L 2,9-11)

Křehký, zranitelný Bůh se sklonil k nám. Živý, silný, věrný Bůh se sklonil k nám. (Píseň 496, EZ Praha 2021)

Je jeden strach. Z Boha, z lidí, ze světa.

Je jedna láska. Z Boha a k Bohu, k lidem, ke světu.

Andělský hlas zve na cestu od Boha, který vzbuzuje strach, k Bohu, který probouzí lásku.

Radujeme se z projevů odvážné lásky mezi námi. Vidíme ji na těch, kdo pečují o nemocné, nakažené infekční chorobou, o umírající, o závislé, o druhé ohrožující. Na těch, kdo odpouštějí, kdo spustili milostivé léto vůči dlužníkům v exekuci. Na těch, kdo dovedou přiznat svou chybu a vyvodit z ní důsledky. Na těch, kdo přijímají cizince a běžence. Na těch, kdo se slitovávají nad chudým a bezdomovcem. Na těch, kdo přijímají svá omezení, aby tím chránili druhé…

Modlíme se, ať křehká, zranitelná láska roste a sílí. Věříme jí.

Pán Bůh vám žehnej,

Pavel Pokorný
synodní senior

Ondřej Titěra
1. náměstek synodního seniora

Roman Mazur
2. náměstek synodního seniora

Jiří Schneider
synodní kurátor

Simona Kopecká
1. náměstkyně synodního kurátora

Jana Šarounová
2. náměstkyně synodního kurátora

 

Zajímá vás dění v církvi?

Máte rádi celocírkevní akce? Chcete vědět o akcích v Bělči, Chotěboři či jinde? Jezdíte na akce pro laiky nebo pro rodiny s dětmi?
Nechte si na svůj e-mail zasílat informace, které vás zajímají.