V Chrástu stojí skleněný kříž a dřevěný altán Davida Vávry

18. dubna 2018

Od neděle 15. dubna se mohou místní i návštěvníci Chrástu u Plzně zastavit v altánu a u skleněného kříže podle návrhu Davida Vávry.

V Chrástu stojí skleněný kříž a dřevěný altán Davida Vávry
18. dubna 2018 - V Chrástu stojí skleněný kříž a dřevěný altán Davida Vávry

Dřevěný altán, připomínající uspořádáním toleranční modlitebny, a skleněný kříž se poprvé představily na veřejnosti otevřené zahradě sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu. Za účasti autora projektu byla stavba požehnána během zdejšího posvícení. Místo bude sloužit příležitostným bohoslužbám pod širým nebem, kulturním akcím nebo všednímu zastavení a odpočinku.

Autor návrhu David Vávra říká: „Altán doplňuje veřejně přístupné dětské hřiště o místo posečkání. Altán je letní bytiště, místo setkání. V konstrukci altánu jsou patrné dva kříže, které doplňují kříž skleněný.“ A k tomuto základnímu křesťanskému symbolu, který Vávra ztvárnil metodou fusingu, uměleckého spékaného skla, dodává: „Kříž je oboustranný maják a vysílač Kristova nadějného utrpení. Se sluncem se skleněný kříž rozzáří, v šedých mracích působí důstojně a normálně jako mnoho chvil našeho života.“

Chrástečtí evangelíci se shromažďují k bohoslužbám v modlitebně na faře, která slouží i jako kulturní a společenské centrum. Neobvyklou stavbou chtějí zviditelnit křesťanské poselství také ve veřejném prostoru obce, v níž chybí kostel. Uskutečnění projektu, jehož náklady převyšují půl milionu korun, by nebylo možné bez podpory z celocírkevních zdrojů a především bez obětavosti místních firem a občanů.

https://www.youtube.com/watch?v=UG7bb98HX64&ab_channel=Karel%C5%A0imr