V čele Falcké církve stojí poprvé žena

9. června 2021

Dvě unionované církve v Německu, Evangelická církev ve Falci a Evangelická církev v Porýní, mají od jara 2021 nové vedení.

V čele Falcké církve stojí poprvé žena
9. června 2021 - V čele Falcké církve stojí poprvé žena

S oběma církvemi má ČCE velice dobré a živé vztahy.

V čele Evangelické církve ve Falci, která má skoro půl milionu členů ve 398 sborech, stojí poprvé žena – církevní prezidentka, farářka Dorothee Wüst (55). Ta byla už předtím členkou církevního vedení, kde měla na starosti vzdělávání. Dorothee Wüst vidí dnešní situaci jako velkou výzvu pro církev, jak přispívat k veřejné diskusi o etických otázkách zvláště tam, kde je společnost často rozdělená či bezradná, jako aktuálně například v otázce euthanasie.

Dorothee Wüst převzala kormidlo od faráře Christiana Schada (63), který byl ve funkci od roku 2008 a velice rád podporoval a rozvíjel vztahy s ČCE. Na jeho pozvání tak zavítal bývalý synodní senior ČCE Joel Ruml na půl roku do Falce, aby poznal blíže dění v naší partnerské církvi. Rovněž jedna z vikářek ČCE měla možnost absolvovat speciální vikariát ve Falci. Věříme, že se takové možnosti vyskytnou i v budoucnu.

Novým představeným neboli prezesem církve v Porýní je farář dr. Thorsten Latzel (50). Stojí v čele církve, která je s 2,4 miliony členů v 668 sborech jednou z největších evangelických církví v Německu. Latzel byl od roku 2013 dosud ředitelem Evangelické Akademie ve Frankfurtu. V době pandemie vypracoval pozoruhodné pravidelné přemyšlení o životě v době covidové. Je teologicky velice profilovaný a očekává se od něho nový vítr v Evangelické církvi v Porýní.

Thorsten Latzel následuje prezese Manfreda Rekowského (63), který stál v čele od roku 2013. I Manfred Rekowski aktivně podporoval živé vztahy mezi ČCE a Porýnskou církví. Navštívil ČCE v roce 2014, kde se zúčastnil slavností k 600. výročí Večeře Páně podobojí. Kázal v kostele u Martina ve zdi a zamířil také na Moravu. Svou návštěvu spolu s ekumenickou referentkou Porýnské církve Barbarou Rudolph zakončili degustací dobrého moravského vína v Nosislavi, kde byli hosty tamního sboru ČCE. Krásným výsledkem toho večera pak bylo pozvání hostitelů na synod Porýnské církve. Tam nosislavští účastníkům prodávali svá vína a tím vybírali prostředky na výstavbu nového domova pro seniory v Nosislavi. Není to krásný příklad živého církevního partnerství?

Synodní rada poděkovala dosavadním církevním vedoucím za krásnou podporu vzájemných vztahů a popřála novým v úřadu moudrost a Boží vedení v jejich náročných funkcích.

Text i ilustrační foto: Gerhard Frey-Reininghaus; repro: e-cirkev.cz