Synodním seniorem Pavel Pokorný, synodním kurátorem Jiří Schneider

21. května 2021

Synod volí dopoledne 21.5. novou synodní radu.

Synodním seniorem Pavel Pokorný, synodním kurátorem Jiří Schneider
21. května 2021 - Synodním seniorem Pavel Pokorný, synodním kurátorem Jiří Schneider

Jako první byl zvolen synodní senior Pavel Pokorný, dosavadní farář v Praze - Střešovicích, synodním kurátorem byl zvolen Jiří Schneider.
Prvním náměstkem synodního seniora byl zvolen Ondřej Titěra, farář v Jablonci nad Nisou, druhým náměstkem synodního seniora Roman Mazur.
První náměstkyní synodního kurátora byla zvolena Simona Kopecká, druhou náměstkyní synodního kurátora Jana Šarounová.

.....

Synodní senior Pavel Pokorný (1960) je od roku 2000 farářem sboru v Praze-Střešovicích. Jeho předchozím působištěm byl Trutnov (1987 – 1999), kam nastoupil po studiích a po základní vojenské službě. Při svém ročním pobytu v USA se zaměřil na pastoraci. Je ženatý, má čtyři děti.

"Chtěl bych se zaměřit na to podstatné – víru, naději, lásku – co dostáváme darem a na otevřenost vůči Božím darům a s ní spojenou svobodu od lpění na vlastních představách", říká Pavel Pokorný a dodává. "Důležitá je pro mě inspirace z evangelických zdrojů: zaujetí pro Písmo svaté, důraz na osobní a rodinnou zbožnost, společný zpěv, prožitek prostých bohoslužeb, kvalitní vzdělání, účelné i krásné nakládání s omezenými prostředky a život v naději a radosti ze svobody."

.....

Synodní kurátor Jiří Schneider (1963) je konzultantem v oblasti mezinárodních vztahů a ke svým plánům říká: "Toužím po tom, aby evangelická církev byla otevřeným, putujícím a hledajícím společenstvím, v němž se kloubí úcta k dědictví předků s odhodláním ke změnám zaběhaných pořádků (reformaci), vyhlížení nápravy věcí lidských a odvaha k novým krokům."

Funkční období synodní rady zvolené 3. zasedáním 35. synodu začíná dnem 22. 11. 2021 a potrvá šest let.