Synodní rada vyzývá ombudsmana k omluvě

11. března 2021

Vedení Českobratrské církve evangelické vydalo na svém řádném zasedání 9. března 2021 následující stanovisko.

Synodní rada vyzývá ombudsmana k omluvě
11. března 2021 - Synodní rada vyzývá ombudsmana k omluvě

Jsme znepokojeni výroky veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka na adresu menšin a znevýhodněných a diskriminovaných spoluobčanů.

 

Vyzýváme pana Křečka, aby se za své výroky, které podporují negativní stereotypy týkající se romské menšiny, omluvil a napříště se podobných vyjádření zdržel.

 

Veřejný ochránce práv by neměl svým vyjadřováním zpochybňovat zákonné poslání „pomáhat všem bez rozdílu“.

 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

 


 

Kontext:

 

V polovině února tohoto roku zveřejnili zástupci nevládních organizací a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Otevřený dopis k protiromským výrokům ombudsmana Stanislava Křečka. Reagovali tak na nepřijatelné akcenty ve výrocích veřejného ochránce práv, které podporují stereotypy a předsudečné nálepky: princip kolektivní viny, obviňování menšiny z neschopnosti začlenit se apod.

 

Lidskoprávní organizace (včetně těch mezinárodních) se proti výrokům ombudsmana ohradily. Na následné tiskové konferenci upozornily, že Úřad veřejného ochránce práv a jím reprezentované hodnoty v poslední době devalvují. „Přitom důvěra je pro úřad klíčová, bez ní nedokáže naplňovat své poslání. Podle průzkumu CVVM za poslední dobu rapidně klesá a aktuálně je na úrovni 17 %,“ varoval ředitel IQ Roma servis Petr Máčal.

 

Podle organizací pracujících se zástupci romské menšiny v České republice vytrvale klesá zájem a možnosti Romů domáhat se svých práv u Úřadu veřejného ochránce práv. Z mezinárodních srovnání pak dlouhodobě vyplývá, že stát selhává v řadě oblastí, jako je například přístup ke vzdělání, otázka bydlení (řešení strukturální diskriminace v přístupu k bydlení) apod.