Synodní rada vyzývá k pomoci uprchlíkům

18. července 2018

Česká republika oznámila, že nepřijme žádné uprchlíky ze skupiny 450 lidí, kteří uvízli v rybářské lodi nedaleko italských břehů. Premiér Babiš i ministr zahraničí Hamáček vzkázali, že Česko nevyhoví naléhavé žádosti Itálie a ani jednomu z migrantů nepomůže.

Synodní rada vyzývá k pomoci uprchlíkům
18. července 2018 - Synodní rada vyzývá k pomoci uprchlíkům

Vyjadřujeme své znepokojení nad tímto postojem české vlády a vnímáme jej jako projev nesolidarity k lidem v bezprostředním ohrožení i k partnerům v rámci evropského společenství. Svým zamítavým stanoviskem se Česká republika zpronevěřuje zásadám civilizovaného světa, k němuž se chce počítat, a který stojí mimo jiné na tradici a hodnotách křesťanské víry.

Již loni v létě se na nás obrátila Federace evangelických církví v Itálii s prosbou o spolupráci v situaci, kdy pro jejich zemi představují přes moře připlouvající migranti velké a bez podpory dalších evropských zemí jen obtížně unesitelné břemeno.

Jsme přesvědčeni, že náš stát je schopen ve spolupráci s ostatními evropskými partnery a institucemi účinně zasahovat proti ekonomické migraci a organizovanému obchodu s lidmi.

Zároveň důvěřujeme státním i nevládním organizacím a vnímáme, že naše společnost má dostatek sebevědomí, morálních sil i efektivních nástrojů k podpoře těch opravdu potřebných.

S veškerou odpovědností nabádáme ke vzájemné solidaritě. Ježíšova slova o pomoci bližnímu v nouzi zní z evangelia zřetelně. Tváří v tvář bezprostřednímu ohrožení konkrétních lidí nesmíme zůstávat přezíraví a neteční.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické