Synodní rada vyzývá k podpoře utlačovaných v Bělorusku

27. ledna 2021

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyzývá k podpoře lidských práv v Bělorusku.

Synodní rada vyzývá k podpoře utlačovaných v Bělorusku
27. ledna 2021 - Synodní rada vyzývá k podpoře utlačovaných v Bělorusku

Se znepokojením sledujeme napjatou situaci v Bělorusku. Protesty proti diktátorskému režimu prezidenta Lukašenka probíhají už více než sedm měsíců. Ačkoliv byly výsledky srpnových prezidentských voleb zjevně zfalšovány, režim není ochoten ustoupit. Protestující opozice tak čelí trvalému útlaku: existují věrohodná svědectví o stovkách případů fyzických útoků, mučení i znásilňování demonstrujících. Neustále se přitom objevují další. Zároveň probíhají soudní procesy s organizátory opozičních protestů.

Přicházíme s touto výzvou v čase, kdy mezinárodní pozornost kolísá a protestující čelí značnému vyčerpání. Zásadní zlom v zemi nenastal a zdánlivě se nic neděje. O to více považujeme jako církev za důležité běloruský lid různými způsoby podporovat. Chystáme společnou bohoslužbu, spolupracujeme s místní běloruskou komunitou. Na neblahou situaci v zemi chceme upozorňovat ve veřejném prostoru i v rámci Evropské unie a prostřednictvím mezinárodních ekumenických organizací. Hledáme cesty, jak konkrétní potřebné podpořit finančně.  

Kéž nám vlastní složitá situace spojená s pandemií nezakrývá výhled na ta mnohá místa ve světě, kde se děje bezpráví, pronásledování a nesvoboda.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické


Tématu se podrobněji věnuje mimo jiné lednové číslo časopisu Protestant, které přináší "Hlas z Běloruska" od Alaksieje Fralou, stejně jako textový záznam předvánoční běloruské bohoslužby od celocírkevního faráře pro menšiny a humanitární aktivity Mikuláše Vymětala. Oba materiály doporučujeme vaší pozornosti.

Foto: Artem Podrez: Belarus.