Synodní rada se obrátila na výkonný výbor Světové rady církví

25. dubna 2022

Z obavy o osud kněží ruské pravoslavné církve, kteří podepsali výzvu k ukončení války, vyzvalo vedení Českobratrské církve evangelické Světovou radu církví (SRC), aby s dotyčnými signatáři navázala kontakt, a aby je také pozvala jako čestné hosty na Valné shromáždění SRC.

Synodní rada se obrátila na
25. dubna 2022 - Synodní rada se obrátila na výkonný výbor Světové rady církví

Synodní rada Českobratrské církve evangelické v minulém týdnu zaslala otevřený dopis Výkonnému výboru Světové rady církví s apelem, aby se nepřímo zasadil o bezpečnost signatářů Výzvy ke smíření a ukončení války, kterou podepsalo několik kněží ruské pravoslavné církve:

"Vážené sestry, vážení bratři,
vzhledem k našim historickým zkušenostem a se starostí o naše bratry ve víře obracíme se na Vás s žádostí, abyste vešli v osobní kontakt s jedním každým signatářem tohoto dopisu na protest proti ruské okupaci Ukrajiny:

Výzva kněží ruské pravoslavné církve ke smíření a ukončení války

Dále navrhujeme, aby zástupci signatářů byli pozváni jako čestní hosté na Valné shromáždění Světové rady církví konané v Karlsruhe letošního roku, a aby jim bylo umožněno plénum oslovit.

S přáním Božího požehnání a pokoje jménem Synodní rady ČCE

Pavel Pokorný, synodní senior
V Praze o Velikonocích 2022"