Synodní rada k vyhlášení nouzového stavu v ČR

12. března 2020

Vedení Českobratrské církve evangelické reaguje na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s postupující epidemií koronaviru.

Synodní rada k vyhlášení nouzového stavu v ČR
12. března 2020 - Synodní rada k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Milé sestry, milí bratři,

dnes, 12. března 2020, byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění hygienických opatření.

Až do odvolání je zakázáno konat shromáždění, včetně bohoslužebných, s účastí převyšující 30 osob.

Ačkoliv v naší církvi máme sbory a kazatelské stanice, v nichž se k bohoslužbám schází méně lidí, doporučuje synodní rada všem staršovstvům zrušení všech pravidelných nedělních bohoslužeb i svolaných sborových shromáždění. Podle dostupných informací se však bez omezení účasti mohou konat pohřby.

Pastýřský list synodního seniora, stejně tak případně i další pokyny, budou následovat. Prosíme členy staršovstev, aby sledovali internetové stránky Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a ČCE (www.e-cirkev.cz), kde naleznou nejnovější informace týkající se již zmíněných mimořádných opatření v ČR i ČCE.

Spolu s vedením ostatních církví v České republice vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným a především k modlitbě.

Pokoj Boží se všemi námi 

synodní rada ČCE