Synodní rada k situaci v Nigérii

28. ledna 2020

Synodní rada Českobratrské církve evangelické se zabývala situací v Nigérii, kde probíhá kruté pronásledování křesťanů.

Synodní rada k situaci v Nigérii
28. ledna 2020 - Synodní rada k situaci v Nigérii

Synodní rada Českobratrské církve evangelické se na svém řádném zasedání se znepokojením zabývala velmi vážnou situací v Nigérii, kde bez větší pozornosti médií a světových společenství probíhá kruté pronásledování křesťanů.

Synodní rada s mimořádnou naléhavostí předává podnět k řešení nedávno zřízené pracovní skupině při Ekumenické radě církví v ČR. Skupina má doprovázet aktivity na podporu pronásledovaných křesťanů a usilovat v této věci o dialog se státními orgány, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí.