Synodní rada k aktuální situaci ve vzdělávání

12. listopadu 2020

Výzva synodní rady v souvislosti s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského.

Synodní rada k aktuální situaci ve vzdělávání
12. listopadu 2020 - Synodní rada k aktuální situaci ve vzdělávání

Řada jistot se kvůli pandemii nemoci COVID-19 a následným plošným omezením či opatřením rozplynula. Na významu tak vedle solidarity jako základního kamene vyspělé společnosti nabývá i kvalita a dostupnost vzdělání společnosti. Věříme, že vzdělaná společnost je daleko lépe připravena na změny a zároveň umí čelit radikalizaci a nesnášenlivosti. Vzděláváme se nejen ke kritickému myšlení, ale také k pokojnému soužití. Škola by měla být „dílnou lidskosti“. Právě dnes je proto podstatné pomáhat ve vzdělávání těm, kdo nemají potřebné vybavení nebo motivaci ve svém okolí. Jsme proto vděční za všechny iniciativy, které organizují vzdělávání na dálku, vymýšlejí nové formy výuky či ji podporují materiálně a finančně. Příkladů k následování je celá řada a rádi takové iniciativy doporučujeme k vaší podpoře. Jsme vděční, že mezi tyto iniciativy patří i práce naší Diakonie nebo aktivity v evangelických sborech. Všem zapojeným patří velký dík! Mimořádná pozornost, která se dnes upírá ke vzdělávání, vytváří úžasnou příležitost k zásadní systémové změně. Výzva je to obzvlášť v době, kdy si připomínáme 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského, který dal světu základy moderního vzdělávání přístupného všem:

  • Podporujme prostředí, v němž působí motivovaní a schopní lidé.
  • Usilujme o moderní způsoby výuky, které podporují inkluzi a staví na průřezových tématech.
  • Pěstujme společně dialogický charakter vzdělávání, který stojí na kritickém myšlení a dovednostech spíše než na memorování bez schopnosti nabyté znalosti využít.
Buďme všímaví ke vzdělávacím potřebám lidí v našem okolí a pomáhejme každý dle svých možností – nabídkou doučování, dobrovolnou pomocí tam, kde je to potřeba, darováním staršího počítače nebo finančním darem některé z organizací, které tuto pomoc zajišťují. Seznam několika vybraných naleznete na webu zde. Synodní rada se rozhodla, že v následujících dnech podpoří celkovou částkou 100.000,-Kč organizace, které se zabývají podporou vzdělávání tam, kde je to v současné době znemožněné. Synodní rada Českobratrské církve evangelické