Synod zvolí nové církevní vedení. Sledujte průběžné zpravodajství

20. května 2021

V pátek 21. května 2021 se v Komunitním centrum Matky Terezy v Praze sejde 3. zasedání 35. synodu.

Synod zvolí nové církevní vedení. Sledujte průběžné zpravodajství
20. května 2021 - Synod zvolí nové církevní vedení. Sledujte průběžné zpravodajství

Na programu je vedle stavby školních budov pro Evangelickou akademii či informací o vrcholící přípravě nového evangelického zpěvníku také volba nového církevního vedení na další šestileté období. Reportáž z celého dne sledujte průběžně na www.synodcce.cz.

Volba nové synodní rady, která bude stát v čele Českobratrské církve evangelické (ČCE) dalších šest let, a rozhodování o dalším chodu církve. To je hlavním úkolem zasedání Synodu ČCE. Proběhne v pátek 21. května v Praze (v Komunitním centru Matky Terezy na Chodově) a v době mimořádných protiepidemických opatření bude mít zkrácený, jednodenní formát.

„Letošní synod bude specifický. Již minulý rok jsme museli synod posunout z jara na podzim. Letos se musíme vejít s jednáním do jednoho dne, protože lidé nemají kde přespat. Bohužel není možné pozvat veřejnost, protože bychom nesplnili podmínky rozestupů. Přesto věříme, že volby proběhnou hladce a církev si zvolí na šest let nové vedení. Jsme připraveni i na záložní setkání online, ale věříme, že se sejdeme prezenčně,“ upřesňuje Martin Balcar, vedoucí oddělení komunikace ČCE.

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) ČCE. Schází se jednou ročně. Skládá se z volených poslanců z jednotlivých seniorátů (církevních „krajů“) a poradců.

Letos čeká synodní shromáždění i volba nové synodní rady, která je nejvyšším, šestičlenným správním orgánem ČCE. V jejím čele stojí dva nejvyšší představitelé církve: synodní senior(-ka) (farář či farářka) a synodní kurátor(-ka) (laik).

Synod se bude zabývat také dosavadním fungováním a hospodařením církve v souvislosti s přechodem na samofinancování. Na programu je projednání otázek kolem stavby dvou pražských škol Evangelické akademie, vrcholící příprava nového evangelického zpěvníku či výstupy komise zabývající se přípravou rozhovoru a stanoviskem ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví. Podrobný program a další informace naleznete na www.synodcce.cz, kde připravujeme textovou online reportáž z jednání: minutu po minutě budou v průběhu synodu přibývat aktuální rychlé zprávy ze sálu, stejně jako podrobnější články nabízející kontext a podrobnosti.