Světlo ve tmě připomnělo rok od začátku války

28. února 2023

V pátek 24. února 2023 se v pražském kostele U Martina ve zdi konala připomínka 1 roku od začátku války na Ukrajině nazvaná Světlo ve tmě. Šlo o společné sdílení toho, co nás za ten rok potkalo. Poděkování za pomoc, naději i četná setkání.

Světlo ve tmě připomnělo rok od začátku války
28. února 2023 - Světlo ve tmě připomnělo rok od začátku války

Napsat o akci Světlo ve tmě, že se povedla, by bylo asi nemístné. Jednalo se totiž o připomínku toho, že přesně před rokem vstoupila do našich životů válka... Mnohým z nás velmi naléhavě a tragicky. Jiným okrajově a spíše zpovzdálí.

Pravdou ale je, že tahle páteční akce byla hodně silným zážitkem. Byla sdílenou radostí a poděkováním nad každým skutkem pomoci, o kterou se denně starají jak evangelické farní sbory, tak Diakonie ČCE, především prostřednictvím svých dvou středisek: Střediska humanitární a rozvojové spolupráce a Střediska celostátních programů a služeb.

DSC_7933

DSC_8027

DSC_8005

Popsat se to úplně nedá, ale střídaly se chvíle bouřlivé a halasné s těmi komorními, intimními. Když třeba shromáždění v čele s operním pěvcem zpívalo jednohlasem ukrajinskou píseň Hey Sokoly!, otřásal se nejen kostel, ale "operní sólo" burácelo až do přilehlých ulic. Při meditaci synodního seniora Pavla Pokorného naopak kostel rázem ztichl a celý potemněl jen ve světle svící.

Když chrám opět naplnilo světlo, ukázaly se se svou naléhavou výpovědí obrazy malířky Kateryny Dobroyer. Častým motivem je pro ni moře, připomínající jí domovskou Oděsu.

DSC_8045

DSC_8017

DSC_8075

Dojemným a intenzivním zážitkem bylo vystoupení fantastické zpěvačky Veroniky Pozniak. Spontánní provedení ukrajinských lidových písní i ukolébavek prokládala vzpomínkami na její "první učitelku zpěvu" – maminku, která zůstala na Ukrajině... Potlesk ve stoje trval dlouho.

Všechny snímky z akce Světlo ve tmě najdete v naší virtuální webové galerii


1 rok

V pátek 24. února 2023 uplynul jeden rok od začátku invaze Ruska na Ukrajinu.

...máme za sebou jeden rok teroru a brutality, jeden rok odvahy a odhodlání bránit svou svobodu, ale i jeden rok setkávání, silných lidských příběhů, přátelství, pomoci a naděje.

Video, jehož první část se při poslední Modlitbě za Ukrajinu promítala na zeď velvyslanectví Ruské federace, se skládá z fotek Vojtěcha Dárvíka Mácy (pozor, některé záběry jsou citlivé!) podkreslených zpěvem neznámé dívky z Pervomajsku. A shrnuje pomoc, kterou koordinovaně nabídla Českobratrská církev evangelická prostřednictvím svého ústředí a více než poloviny jednotlivých farních sborů.

Děkujeme všem, kteří spolu s námi pomáhají překonat zlo, které stojí za dveřmi našich domovů a dělá si na ně nárok.

 

Dopis od jednoho z partnerů naší pomoci

"Vážený pane synodní seniore Pokorný,
milost Vám a pokoj od našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a pozdravy od Evangelické luterské církve v Americe (ELCA).

Píši Vám, abych vyjádřila naši vděčnost za služby vaší církve, která i nadále podporuje osoby prchající před násilím na Ukrajině. Vaše neochvějné odhodlání sloužit nejzranitelnějším lidem zasaženým krizí je pro nás inspirací a my Vám děkujeme za Váš soucit a obětavost.

V době, kdy si připomínáme jeden rok od začátku války na Ukrajině, je mnoho lidí stále zasaženo konfliktem a čelí obrovským těžkostem. Úsilí ČCE při zajišťování základních potřeb, jako je přístřeší a jídlo, pomoc při výuce jazyků, hledání práce a vzdělávacích příležitostí pro uprchlíky, je svědectvím Vaší hluboké víry a odhodlání přijímat druhé.

ELCA - Ukraine letter

Zvláště mě dojímá způsob, jakým Vaše služba čelí nejzranitelnějším lidem postiženým krizí a vytváří síť vzájemné podpory napříč celou Vaší církví. Vaše odhodlání sloužit fyzickým, psychologickým a duchovním potřebám lidí prchajících před násilím je obdivuhodné a Vaše úsilí už významně změnilo životy mnoha lidí.

My v ELCA se těšíme na další příležitosti dozvídat se o práci Vaší církve. Na závěr bych Vás chtěla pozdravit slovy Žalmu 34,18: „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.“ Kéž Bůh i nadále žehná a vede Vaši službu."

V Kristu,
Rev. Rachel Eskesen
Oblastní ředitelka pro Evropu
Service & Justice
Evangelická luterská církev v Americe