Sudická škola se od září otevře prvním žákům

25. března 2022

Dlouho připravovaný projekt boskovického farního sboru dochází svého naplnění. V pondělí 8. března 2022 byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) oficiálně zřízena Církevní mateřská škola a základní škola Sudice. První žáčky by měla přijmout už v září tohoto roku.

Sudická škola se od září otevře prvním žákům
25. března 2022 - Sudická škola se od září otevře prvním žákům

Menší mateřská a malotřídní základní škola vznikne v budově, která byla v Sudicích na návsi pro tento účel vystavěna už před 160 lety. Ve své novodobé historii pak budovu bývalé evangelické školy využívala kazatelská stanice pro svůj provoz, sloužila jako místo pro nedělní bohoslužby nebo jako sociální bydlení.

Před několika lety se v partě nadšenců kolem sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích začala rodit myšlenka vdechnout stavbě nový život a dát staré formě staro-nový obsah. Zkrátka vrátit sem výuku, dětské hry a smích.

Významně to odpovídalo i aktuálním potřebám mladých rodin v Sudicích i okolí a když se vše sešlo také s výjimečnými talenty a zkušenostmi organizačního týmu, bylo rozhodnuto vydat se nelehkou cestou směrem ke zřízení oficiální vzdělávací instituce. Značně tomu pomohla také náklonnost samotné obce, která iniciativu podporuje.

brigada_sudice_01

brigada_sudice_02

predstaveni_projektu_verejnosti

 

Od myšlenky k činům

Následovala mnohá setkání, promýšlení strategie, tvorba vizí a v neposlední řadě stovky hodin brigádnických bouracích a vyklízecích prací a stavebních i projektových příprav.

Do historického objektu se v projekční fázi podařilo umístit potřebné třídy, dvě výdejny jídla i družinu. Se začátkem hlavní stavební fáze se čekalo na zmíněné schválení ze strany MŠMT. Naplno se tedy rozběhne právě v těchto dnech. Vyžádá si více než šestimilionovou investici. Financována bude z celocírkevních zdrojů, z podpory od obce Sudice, z grantů a dotací ale i z prostředků zahraničních církví nebo tuzemských sbírek a darů jednotlivců.

Na konci stavební fáze by mělo být letos v srpnu kolaudační rozhodnutí, které stvrdí připravenost prostor pro malotřídku rodinného typu s vlídným prostředím, kde se budou moci pohodlně setkávat děti různého věku.

Vznikne tak výjimečné místo pro moderní výuku, které je provázáno s lokální komunitou a tradicí, s krajinou i přírodou. Region Boskovicka nabízí mnoho přírodních i historických pamětihodností, které mohou děti na svých školních výletech poznávat. Už nyní se o výuku v alternativní škole rodinného typu hlásí mnoho inspirativních pedagogů a projekt je také od samého začátku vnímán jako ekumenický – je to spolupráce místních aktivních křesťanů, evangelíků i katolíků.

brigada_sudice_03

brigada_sudice_04

zednici_sudice

Tak trochu "jiná" škola

„Školní vzdělávací program nazvaný ‚Začít spolu‘ bude stejný, jako na Filipce a na Bratrské škole, inspirovat se budeme i v dalších dlouho fungujících církevních mateřských a základních školách,“ popisuje metodické zázemí koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová.

„Chceme, aby škola byla laskavým prostředím, kde se děti nebojí komunikovat a spolupracovat, což výrazně posílí jejich seberozvoj. Menší počet dětí umožní individuální přístup i dostatečný prostor pro podporu jejich talentů a vzájemné spolupráce,“ přibližují své plány organizátoři.

Od září by se tu mělo scházet 15 předškolních dětí v MŠ. ZŠ otevře prozatím jednu třídu pro 24 dětí. V dalším roce se chystá otevření ještě druhé třídy, čímž venkovská malotřídka pokryje celý první stupeň.

Sudický projekt v mnohém navazuje na skvělé zkušenosti brněnské základní školy Filipka, která si během několika málo let vybudovala skvělý kredit jak z hlediska poptávky rodičů, tak v úrovni vzdělávání a výukových metod. Právě po Filipce a pražské Bratrské škole se stane ta sudická třetí základní školou v rodině škol Evangelické akademie. Mezi všemi českými církevními školami jí pak patří kulaté pořadové číslo 150.

Projekt můžete podpořit i vy