Studium na Evangelické teologické fakultě UK

26. června 2017

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje prodloužený termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18.

Studium na Evangelické teologické fakultě UK
26. června 2017 - Studium na Evangelické teologické fakultě UK

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje prodloužený termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 a zve všechny zájemce o bakalářské či navazující magisterské studium programů Teologie nebo Sociální práce, vesměs v prezenční i kombinované formě. Přihlášky ke studiu je možno podat do 31. července 2017.