Starší než mládež, ale ještě ne střední generace? Post-mládež!

4. května 2022

Setkávání ve farních sborech nabývá různých podob. Důležité je, aby měly všechny věkové skupiny svůj prostor a možnost tvořit společenství, hledat odpovědi na zásadní otázky a vzájemně se doprovázet na cestě víry. Představujeme vám "post-mládež".

Starší než mládež, ale ještě ne střední generace? Post-mládež!
4. května 2022 - Starší než mládež, ale ještě ne střední generace? Post-mládež!

Ve společenství kolem pražského sboru u Salvátora se zvolna formuje společenství mladých lidí, které se označuje jako „post-mládež“. Jde o pravidelné setkávání pracujících či studujících, primárně bezdětných lidí ve věku do 35 let, kteří se cítí nepatřičně na mládeži i na biblických hodinách pro dospělé.

Důležitou roli hraje i fakt, že jde o společenství otevřené hledajícím. Svým pojetím navazuje na aktivity jako Nekostel nebo Večerní bohoslužby U Martina ve zdi, tedy pražské projekty zaměřené misijně a otevřené lidem, kteří o církvích mnoho neví nebo jsou k institucím skeptičtí. Spontánně přichází s otázkami, mají zájmem o svět, hledají nějaký smysl, chtějí své otázky sdílet a diskutovat o nich, nebo prostě nechtějí být sami.

„Říkali jsme si, že ve skupinách evangelické mládeže, kam přicházejí zpravidla dospívající, někdy řešíme otázky, které by nejmladší příchozí mohly odradit od navštěvování mládeže. Současně jsme vnímali, že mezi námi přibývá těch, kteří chodí do práce, cítí se nesví ve studentských skupinkách, chtějí chodit mezi lidi i jinam než jen do pracovního kolektivu, ale žádnou takovou možnost setkávání nenalézají,“ popisují organizátoři svůj záměr.

Tým organizátorů post-mládeže

Prvotní nápad přitom vznikl už před dvěma lety. Tehdy ale naplno propukla pandemie nemoci COVID-19 a setkávání se naopak omezilo. Teď se konečně otevřel prostor myšlenku znovu oživit a dát jí konkrétní podobu.

Od konce dubna se společenství schází a formuje se. „Nejsme mládežnickou skupinou, ale náš životní styl vlastně do jisté míry mládežnický je. Nejsme kandidáty na schůzky rodičovského klubu, ani typičtí jedinci, kteří přicházejí na biblické hodiny pro dospělé. Jsme prostě Post-mládež. Chceme tvořit společenství otevřené jak křesťanům, tak hledajícím,“ stojí na webu www.post-mladez.cz s odkazem na to, že právě příchozí pomáhají setkání utvářet a dávají mu konečnou podobu. Cílem je nabízet nejen prostor pro naslouchání teologickým úvahám a diskusi otázek víry, ale i utvářet společenství podobně naladěných lidí.

Také proto diskuse s faráři, převážně Tomášem Trusinou a Davidem Balcarem, doplňují rozhovory s dalšími hosty, ale i deskové hry, zpívání nebo promítání filmů.

Pro úvodní setkání pořadatelé naplánovali témata „Křesťan se samopalem“ (21.4.) o křesťanech ve válce (s vojenským kaplanem Pavlem Rumlem), dále „Křesťanské hodnoty podle Krista“ (5.5.) o často zneužívaném sousloví křesťanské hodnoty (s Tomášem Trusinou), a konečně „Strach z jinakosti lidí“ (19.5.) o přijímání druhých, o migrantech a menšinách (s Mikulášem Vymětalem).