Rozloučení se Stanislavem Kaczmarczykem (1936–2021)

27. dubna 2021

V pondělí 26. dubna zemřel pedagog, spisovatel a farář bratr Stanislav Kaczmarczyk.

Rozloučení se Stanislavem Kaczmarczykem (1936–2021)
27. dubna 2021 - Rozloučení se Stanislavem Kaczmarczykem (1936–2021)

Bratr Stanislav Kaczmarczyk působil nejprve jako farář SCEAV v Komorní Lhotce (1962–1964) a poté jako farář ČCE ve farních sborech ve Štramberku (1983–1989) a v Českém Těšíně (1990–2009).

V době komunistické perzekuce mu byl "pro velmi aktivní práci s mladou generací ve sboru" odňat státní souhlas k výkonu farářského povolání. Pracoval jako výpomocný dělník a řidič.

K duchovenské službě se vrátil a nadále působil na severu Moravy a ve Slezsku. Mezi lety 1993 a 2006 také přednášel na Ostravské univerzitě.

Je autorem několika publikací a během života mu velmi záleželo na aktivním misijním díle. Staral se o něj mimo jiné jako předseda a člen Rady Trans World Radia (mezinárodní křesťanské rozhlasové stanice), předseda a člen Rady Dětské misie, nebo dlouholetý člen Poradního odboru evangelizačního a misijního při synodní radě ČCE.

"Jsem jen hlínou v Boží ruce" – o svém životě vypráví evangelický farář Stanislav Kaczmarczyk

Rozloučení

Všichni, kteří se chtějí rozloučit se zesnulým, mohou tak učinit v pátek 14. 5. 2021 v době od 10 do 13 hodin v evangelickém kostele v Komorní Lhotce.

Pohřební bohoslužba proběhne v rodinném kruhu a s omezeným počtem účastníků v pátek 14. 5. 2021 od 14 hodin v evangelickém kostele v Komorní Lhotce a bude vysílána prostřednictvím webu www.sceavkl.cz/prenosy-bohosluzeb. Rezervace míst na pohřební bohoslužbě je možná na webu www.sceavkl.cz/rezervace.