Slavnost uvedení nového zpěvníku se odkládá

19. listopadu 2021

Synodní rada se rozhodla ZRUŠIT dříve avizovanou slavnost vděčnosti při uvedení nového evangelického zpěvníku, kterou jsme plánovali na první adventní neděli 28. listopadu 2021 (Praha) a následně na 22. (Brno) a 23. ledna 2022 (Zlín).

Slavnost uvedení nového zpěvníku se odkládá
19. listopadu 2021 - Slavnost uvedení nového zpěvníku se odkládá

Důvodem je značně zhoršená epidemická situace. Chceme respektovat výzvu Ministerstva zdravotnictví ČR a omezit v tomto čase pořádání hromadných akcí.

Zejména ale toužíme nový zpěvník uvést s radostí a zpěvem naplno. Za současných podmínek by byl zpěv možný jen v respirátorech, s rozestupy, a navíc by bylo odpovědné zařadit jen několik málo písní a z nich vždy jen po jedné sloce… To nechceme.

Rádi bychom pozvali co nejširší společenství církve, zpívali radostně, s vděkem a bez omezení. Prozatím uvažujeme o letním termínu setkání, případně jak situace dovolí. Budeme vás včas informovat.

Na ohlášené distribuci zpěvníku to ale nic nemění. Nadále platí, že v adventním čase jej na dvě etapy doručíme do seniorátů ČCE. Detailnější informace rozešleme v následujících dnech, pro tuto chvíli pouze prosíme o maximální součinnost tak, aby se informace o odložení výše uvedených akcí dostala ke všem členům i přátelům církve. Děkujeme za pomoc a pochopení.