Setkání představitelů katolické a evangelické církve

15. února 2018

Kardinál Dominik Duka byl hostem předsedy Ekumenické rady církví Daniela Ženatého.

Setkání představitelů katolické a evangelické církve
15. února 2018 - Setkání představitelů katolické a evangelické církve

Předseda Ekumenické rady církví a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý pozval k neoficiálnímu setkání kardinála Dominika Duku. Hovořili spolu například o současné společenské situaci, o postavení církví ve společnosti, o potřebě společného postupu České biskupské konference a Ekumenické rady církví při jednáních o zřízení kaplí v nemocnicích a sociálních ústavech, o nutnosti společně jednat o možnostech vyučování katecheze na školách a dalších záležitostech.