Senátní konference řešila téma rasismu a lidských práv

29. dubna 2022

„Pestrost, jinakost, předsudky a strachy“ zněl název speciální konference, která se konala 28. dubna 2022 v Jednacím sále Valdštejnského paláce v Praze na Malé Straně. Pořádala ji Českobratrská církev evangelická ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky. Sál zaplnili především studenti středních škol a jejich rodiče.

Senátní konference řešila téma rasismu a lidských práv
29. dubna 2022 - Senátní konference řešila téma rasismu a lidských práv

Náplň celodenního semináře tvořily zejména příspěvky a diskuse na téma lidských práv menšin. Protože se akce konala v rámci Týdnů proti rasismu, byla řeč především o diskriminaci a nenávistných projevech z rasových důvodů. Konferenci svou záštitou podpořil předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Přednášky i diskuse

Teolog Petr Gallus (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy) na úvod připomenul kontext lidských práv z pohledu historie, filosofie a etiky. Uvažoval například o tom, zda koncept lidských práv nějak souvisí s náboženstvím nebo dokonce s hodnotami, které označujeme za křesťanské, případně nakolik jsou tato práva univerzální.

Svým příspěvkem navázala Monika Šimůnková z Kanceláře veřejného ochránce práv. Hovořila o právním rámci i o své pozici zástupkyně ombudsmana, proti jehož výrokům na adresu zejména romské komunity se sama musela v poslední době několikrát vymezovat. Jako velmi aktuální se ukázala otázka diskriminace romských uprchlíků z Ukrajiny. Ačkoli většinovým obyvatelům se dostává pomoci, bydlení i nabídek práce, ukrajinským Romům jsou v Česku zpravidla tyto možnosti upírány. 

Dopolední blok uzavřela ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. Ve své řeči mimo jiné poukázala na konkrétní systémové problémy například ve školství, čímž rozproudila následnou debatu. Studenti se aktivně ptali také přítomné senátorky Adély Šípové. Dotazy se týkaly mimo jiné možností konkrétních legislativních změn nebo způsobů, jak se komplexněji seznamovat s romskou kulturou.

Mezinárodní souvislosti

Odpolední blok přenesl účastníky do mezinárodního kontextu. Politoložka Zora Hesová (Ústav politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy) popsala způsob, jakým se otázka lidských práv politizuje a jak se vnímání ze strany společnosti zvolna otupuje. Postupně si zvykáme, že některé politické subjekty – zejména populistické – otázku lidských práv ohýbají tak, aby vyhovovala jejich narativu a sloužila jako východisko jejich politického řešení. Otázky, které by měly zůstat výhradně expertní-právní se v jejich pojetí stávají otázkami politickými, a kvůli tomu mohou být snadněji relativizovány. Situaci demonstrovala na příkladu syrských válečných uprchlíků na Balkáně i ve střední Evropě (Chorvatsko, Maďarsko), či na nedávných politických krocích Polska.

Selma Muhič Dizdarevič (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy) hovořila ve svém příspěvku o nenávistných projevech ve veřejném prostoru i na sociálních sítích. Připomněla souvislosti nenávistných projevů provázejících potlačení práv Židů během druhé světové války – samotná konference se konala v den Jom ha-šo'a, tedy připomínky obětí holocaustu, jak v úvodu zmínil synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný.

Selma Muhič Dizdarevič potom v diskusi odpovídala na otázky studentů a vzpomínala také na svou zkušenost, když v první polovině 90. let 20. století sama přišla do země jako uprchlice z Bosny a Hercegoviny.

V závěrečném příspěvku vystoupila Gwendolyn Albert, která spolupracuje například s Amnesty International nebo ROMEA a představila pohled na situaci v Česku z perspektivy zahraničí. Nastínila také možnosti mezinárodní spolupráce v otázce lidských práv prostřednictvím organizací, jejichž je Česká republika členským státem.

Vyhlášení studentské soutěže

Závěrečným bodem programu se stalo vyhlášení výsledků prvního ročníku studentské esejistické soutěže, kterou rovněž organizovala Českobratrská církev evangelická a svou záštitou ji podpořil Miloš Vystrčil. Středoškoláci z celé republiky se měli v rámci zadání vypořádat s tématem „Nejsem rasista, ale…“

Před odbornou porotou se nakonec sešly na čtyři desítky prací ve dvou věkových kategoriích. O pořadí prací rozhodli senátor a diplomat Pavel Fischer, moderátorka Nora Fridrichová, signatářka Charty 77 a bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová a emeritní synodní senior Daniel Ženatý.

Porota ocenila první tři místa ve dvou věkových kategoriích: 
Mladší kategorie (od 12 do 15 let):

  1. místo – Rebeka Jurnečková (Arcibiskupské gymnázium Praha)
  2. místo – Anežka Hrubá (Střední pedagogická škola Karlovy Vary)
  3. místo – Anna Klubalová (ZŠ Angel, Praha Modřany)

Starší kategorie (od 16 do 20 let):

  1. místo – Vendula Heroutová (Gymnázium a SOŠPg Čáslav)
  2. místo – Markéta Brunclíková (Gymnázium Jana Keplera Praha)
  3. místo – Jan Lukavský (VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská 33, Praha)

Kromě toho se porotci rozhodli udělit ještě dvě zvláštní ocenění. Vysloužily si jej práce, které sice nesplnily formální zadání soutěže, ale obsahově byly mimořádné. Jakub Sedláček (Gymnázum Otrokovice) si porotu získal svým fejetonem a Klára Studnická (Gymnázium Komenského v Havířově) povídkovým zpracováním zadaného tématu.

Všech osm oceněných prací si můžete přečíst zde (PDF).

Ke slavnostnímu vyhlášení výsledků mělo spolu s konferencí dojít původně už 17. března. Toto setkání však ustoupilo mimořádné schůzi Senátu, která řešila aktuální dění v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Konferenci i soutěž připravila Komise pro lidská práva synodní rady Českobratrské církve evangelické ve spolupráci se senátorem Petrem Šilarem a Senátem Parlamentu České republiky. 

Záznam konference

Fotogalerie

Výběr fotek a další informace najdete také na našem Facebooku

Pro otevření fotogalerie klikněte na jeden ze tří náhledů níže: