Sbormistrovský kurz se koná opět na podzim v Bystřici pod Hostýnem

7. září 2022

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 39. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 28. - 30. 10. 2022 v Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.

Sbormistrovský kurz se koná opět na podzim v Bystřici pod Hostýnem
7. září 2022 - Sbormistrovský kurz se koná opět na podzim v Bystřici pod Hostýnem

Na tomto kurzu se budeme věnovat především nácviku vokálních skladeb starých mistrů (Melchior Franck, Melchior Vulpius, Andreas Raselius, Heinrich Schütz, Johann Michael Bach, Alessandro Scarlatti), romantických skladatelů (Samuel Sebastian Wesley, Gustav Merkel, Moritz Hauptmann) a současných baltských skladatelů. Nacvičené skladby zazní při koncertu 30. 10. 2022 ve 13.30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem.

Lektorem tohoto kurzu bude Thomas Rink, švýcarský církevní hudebník, který v současné době zastává funkci regionálního kantora v Bádenské církvi u Bodamského jezera. Ve Spolku evangelických církevních hudebníků v Německu má na starosti dotace a rozvojové projekty. Vystudoval církevní hudbu ve Winterthuru a v Curychu, působil jako kantor v několika sborech ve Švýcarsku a jako učitel hudby na základní škole. Byl členem předsednictva Evropské konference evangelické církevní hudby (nyní delegátem) a také předsednictva hymnologického odboru Švýcarské reformované církve.

ubx_02_barockfestival_2673 Kopie

Při pobožnostech zazní vícehlasé zpěvy a písně z Evangelického zpěvníku, které povedou studentky a studenti Semináře církevní hudby Evangelické akademie.

Organizační pokyny

Zahájení kurzu bude v pátek 28. 10. 2022 v 19.30 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za kompletní stravu (sobota plná penze, neděle polopenze) a ubytování (2 noci) činí 2120 Kč/os.

Přihlášku formou jednoduchého e-mailu je možno poslat na adresu 8hEk.3jrVX~oM1~j6.IhTj do 23. 10. 2022. V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, přání o masitou nebo vegetariánskou stravu. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. Odhlášení z kurzu je možné provést do 19. 10. 2022.

Na podhostýnské sboropění se opět těší
Ladislav Moravetz
celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické