Sbírka na pomoc Německu vynesla přes milion korun

7. září 2021

K podpoře německých regionů zasažených bleskovými povodněmi se sbírkami přidaly také sbory Českobratrské církve evangelické. 

Sbírka na pomoc Německu vynesla přes milion korun
7. září 2021 - Sbírka na pomoc Německu vynesla přes milion korun

Vlna silných bouřek a přívalových dešťů v polovině července způsobila na západě Německa, v Belgii a Nizozemsku lokální bleskové povodně. Katastrofa si vyžádala přes dvě stovky lidských životů a svým rozsahem se řadí k největším živelním pohromám v Evropě za poslední čtvrtstoletí.

První část podpory uvolnila bezprostředně po katastrofě synodní rada. Z Fondu sociální a charitativní pomoci poskytla 500 000 Kč a zahájila tím sbírku, ke které se následně přidali jednotlivci i farní sbory. Na transparentním účtu se díky tomu k 7. září 2021 nashromáždilo dalších bezmála 580 000 Kč. Celková výše podpory tedy přesahuje 1 milion korun.

Finance ČCE poukázala prostřednictvím humanitárního střediska Diakonie ČCE přímo na účet německé Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, která působí v zasažených oblastech a koordinuje tam finanční, materiální i dobrovolnickou pomoc.

„Srdečný dík za toto velkorysé gesto podpory a solidarity! Škody napáchané povodněmi jsou nevyčíslitelné. Fotky z míst nás nechávají jen tušit, jak veliký je stav nouze. Znovu a znovu nás udivují příběhy, které od veřejnosti dostáváme, příběhy plné naděje a víry v tomto utrpení. Jedním tímto příběhem naděje je i vaše doprovázení v myšlenkách, modlitbách a finanční pomoci.“ stojí v jednom z konkrétních děkovných dopisů z Německa, které dorazily na adresu ekumenického oddělení ústřední církevní kanceláře.

Děkujeme všem přispěvatelům za ochotu vzájemnou solidaritou přemáhat smutek, a pomáhat šířit naději bez ohledu na hranice států.

Foto: Consequences of the floodings in Ahrweiler, Germany; autor: Jean-Christophe Verhaegen/European Commission (Audiovisual Service);