Rozhovor s vedením RKC proběhl online

21. září 2020

Dlouho plánovaná návštěva zástupců Reformované křesťanské církve na Slovensku (RKC) v Praze nakonec kvůli šířící se pandemii proběhla ve zkrácené podobě a online. Setkání se zúčastnili zástupci vedení obou církví.

Rozhovor s vedením RKC proběhl online
21. září 2020 - Rozhovor s vedením RKC proběhl online

Tématem bylo financování církví – loni na podzim vstoupil na Slovensku v platnost nový zákon o financování náboženských společností, na který teď církve reagují. Finanční problémy má také slovenská Diakonie. Ta hledá nové způsoby práce, zaměřuje se na terénní služby, zavádí chráněné dílny, chce více zapojit sborové diakonie a usiluje o aktivnější zapojení mladší generace.

Delší diskuse se vedla na téma "život církve v době epidemie koronaviru". Obě strany sdílely své zkušenosti s přechodem do online sféry. Kromě vlastní nabídky videopobožností dvakrát týdně mohli členové reformované církve na Slovensku sledovat také širokou nabídku Reformované církve v Maďarsku. Před Velikonocemi vydalo církevní vedení speciální liturgii pro vysluhování večeře Páně v domácích podmínkách v rodinách. Během koronakrize zaznamenala církev, podobně jako v ČCE, větší obětavost svých členů, která vydržela i do současnosti.

Reformovanou křesťanskou církev na Slovensku čekají velké personální změny – po volbách v církevních sborech probíhajících v září jsou plánovány v říjnu volby seniorátní a v listopadu bude zvoleno nové církevní vedení. Stávající biskup László Fazekas i generální kurátor Vince Fekete budou ve svých funkcích končit. V rámci rozhovoru tedy proběhlo také rozloučení s politováním, že se nemohlo uskutečnit tváří v tvář. Věříme, že na naše dosavadní dobré vztahy naváže i nové vedení této naší partnerské církve.