Prohlášení účastníků konference církevního školství

28. listopadu 2017

Ve dnech 14. - 16. 11. 2017 se konala každoroční Konference církevních škol a školských zařízení. Sešlo se na ní 140 účastníků, od mateřských škol po vyšší odborné školy.

Ve dnech 14. - 16. 11. 2017 se v Hradci Králové konala každoroční Konference církevních škol a školských zařízení. Sešlo se na ní 140 účastníků, kteří zastupovali škálu od mateřských škol po vyšší odborné školy napříč ekumenickým spektrem. Ředitelé a zástupci zřizovatelů přijali společné prohlášení:

Církevní školy a školská zařízení vykonávají stejně jako školy veřejných a soukromých zřizovatelů veřejnou službu. Jsou otevřeny všem zájemcům a napomáhají k prosazování demokratických principů vzdělávací politiky ve smyslu spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem, při respektování svobodné volby vzdělávací cesty pro občana ČR zaručené Listinou základních práv a svobod. Církevní školy se aktivně zapojují do veškerých vzdělávacích iniciativ včetně inkluze.

Kvalita církevního školství je objektivně zmapovaná Českou školní inspekcí a církevní školy jsou opakovaně hodnoceny jako jedny z nejlepších škol v ČR.

Vítáme celospolečenskou shodu na potřebě navýšit finanční ohodnocení pedagogů. Považujeme však za nespravedlivé, že se toto navýšení ze strany státu již několik let projevuje ve financování církevního školství s přibližně ročním zpožděním.

Z výše uvedených důvodů apelujeme na MŠMT, aby ve spolupráci s pověřenými zástupci církevního školství začalo řešit již nepřehlédnutelný rozdíl mezi financováním veřejného a církevního školství.