Prohlášení synodní rady ke Dni Země

23. dubna 2019

Na 22. dubna připadá celosvětový Den Země. Při této příležitosti zveřejňujeme aktuální prohlášení synodní rady s výzvou k péči o to, co nám bylo svěřeno jako vzácný dar.

Voláme SOS a neznamená to, že nám jde „pouze“ o spásu našich duší („Save-Our-Souls“). Jsme přesvědčeni, že starost o bližní se nevyčerpává jenom péčí o duši a tělo, ale také o prostředí, ve kterém společně žijeme. Příroda zde není pouze pro člověka, aby sloužila aktuálním potřebám současné generace, ale je vzácným darem pro všechny tvory. Naše civilizace svým konáním usiluje ovládnout veškeré zdroje a podmanit si planetu ke svému pohodlí.

Nechceme zapomínat, že naším úkolem je pečovat o planetu, na které žijeme a kterou potřebujeme pro vlastní přežití. Jsme vděčni, že si naléhavost této výzvy v poslední době stále více uvědomují mladí lidé.

Neotáčejme se k této výzvě zády a změňme své konání jako jednotlivci i jako společnost, dokud je čas.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické