PROHLÁŠENÍ EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ K SITUACI NA BĚLORUSKO-UNIJNÍ HRANICI

16. listopadu 2021

Na svém řádném zasedání v úterý 16. listopadu 2021 se synodní rada Českobratrské církve evangelické připojila k prohlášení Ekumenické rady církví v ČR. Apeluje na dodržování lidských práv a vystupuje proti zneužívání lidí ve prospěch politických cílů.

PROHLÁŠENÍ EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ K SITUACI NA BĚLORUSKO-UNIJNÍ HRANICI
16. listopadu 2021 - PROHLÁŠENÍ EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ K SITUACI NA BĚLORUSKO-UNIJNÍ HRANICI

Se znepokojením sledujeme situaci na bělorusko-unijní hranici, kde se velké skupiny běženců dostávají do mimořádně tíživé situace, která ohrožuje jejich zdraví i životy a která je mnohdy zbavuje lidské důstojnosti.

Se vší rozhodností odmítáme zneužívání lidí v těžké životní situaci k dosahování politických cílů. Apelujeme na všechny zúčastněné strany, aby dbaly lidských práv a důstojnosti a nepřispívaly k prodlužování nejistoty a utrpení těch, kteří jsou uvězněni v bezvýchodné situaci.

V modlitbách jsme se všemi trpícími i s těmi, kdo se jim podle svých sil a možností snaží pomáhat.

Daniel Ženatý, předseda ERC
Petr Raus, 1. místopředseda ERC
Marián Čop, 2. místopředseda ERC

Foto: Daniel Abbatt (Pexels.com)