Přispějte na farářský byt v Libčicích nad Vltavou

3. dubna 2023

Každoročně o Velikonocích pořádají evangelické sbory solidární sbírku na jeden stavební projekt. Sbírka se tradičně nazývá "Hlavní dar lásky". Letošní podpora míří do Libčic nad Vltavou – peníze tu poslouží na stavbu farářského bytu.

Přispějte na farářský byt v Libčicích nad Vltavou
3. dubna 2023 - Přispějte na farářský byt v Libčicích nad Vltavou

jjl.pdfZveme Vás nyní do Libčic nad Vltavou, do milého společenství, které vlastními silami opravuje zázemí pro bohoslužebné, kulturní i komunitní aktivity. Výtěžek sbírky, která proběhne v neděli 9. dubna 2023 ve všech farních sborech Českobratrské církve evangelické, pomůže libčickým financovat stavbu podkrovního bytu pro faráře či farářku.

Ačkoli se z fary podařilo vybudovat dobře fungující duchovní, komunitní i kulturní centrum, zázemí pro faráře tu dosud stále chybí, musí sem dojíždět z Prahy.  

JJ2023 (1)

JJ2023 (3)

JJ2023 (4)

JJ2023 (5)

„Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět. (...) Každý ať dá podle toho, co má.“
(2K 8, 10-11)

Příspěvek na tuto sbírku může být konkrétním projevem lásky a sounáležitosti s potřebným sborem naší církve. Loňská sbírka, která vynesla 1.131.562 Kč, byla určena sboru v Chrástu u Plzně na projekt Útočiště. Velice děkujeme.

JJ2023 (2)

Letošní sbírka bude použita na projekt půdní vestavby farářského bytu, který sboru chybí. Fara Libčice byla v přízemí nově zrekonstruována, poskytuje prostor pro setkávání i potřebné zázemí. Podívejte se na video, v němž libčičtí ukazují, jak fara funguje jako sborové i komunitní centrum a jak plánují její rekonstrukci v podkroví dokončit.

Informace o stavbě a plánech čtěte přímo na stránkách libčického sboru

 

Video na Facebooku můžete sdílet zde

Jak přispět?

  • sbírka proběhne na Velikonoční neděli (9. dubna 2023) ve všech farních sborech Českobratrské církve evangelické; nejjednodušší je přidat se se svým darem tam (představitele sborů pak prosíme, aby shromážděné dary zasílali na bankovní účet č.: 7171717171/2700 pod variabilním symbolem: 914200 xxxx (kde "xxxx" = evid. číslo sboru)
  • přispět lze také individuálně pomocí QR platby: níže uvedený kód načtěte ve své bankovní aplikaci (částka je přednastavena na 200 Kč, ale lze ji před odesláním libovolně upravit)

QR platba - HDL2023_individual

Děkujeme vám všem, kteří se rozhodnete projekt podpořit. Ať už přímo – finančně, či například sdílením tohoto videa tak, aby mělo šanci oslovit co nejvíce lidí.

Více informací najdete také na: libcice.evangnet.cz nebo jeronymovajednota.cz.