Přímluvné modlitby za sjednocení lidu v Koreji

1. února 2017
Přímluvné modlitby za sjednocení lidu v Koreji
1. února 2017 - Přímluvné modlitby za sjednocení lidu v Koreji

Sedmdesát let od konce druhé světové války, po níž došlo k osvobození Korejského poloostrova od japonské nadvlády a k rozdělení Koreje na severní a jižní část, vydala Presbyterní církev v Koreji 100 modlitebních témat, jejichž prostřednictvím vyzývá nyní své spřátelené církve ke společným modlitbám. Jejich sdílením chce pokorně a upřímně pozvat k připomínce nenaplněného sjednocení obou zemí. V modlitbách zaznívají prosby za zhojení, smíření a mírové znovusjednocení korejského lidu.

 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyzývá jednotlivce i sbory, aby na lid Koreje mysleli ve svých přímluvných modlitbách. Inspirovat se můžeme připojenými tématy.

 1. Ať korejský národ překoná 70 let rozdělení a pracuje pro pokojné znovusjednocení.
 2. Ať se církev Jižní Koreje nikdy nepřestane modlit za pokojné znovusjednocení.
 3. Ať se občané Severu a Jihu smíří, aby pokojně spolupracovali jako milující krajané.
 4. Ať mezi Severem a Jihem nastane činorodá občanská spolupráce a větší vzájemné porozumění.
 5. Ať se okolnosti na Korejském poloostrově zlepší a umožní nevládním agenturám na Jihu poskytnout účinnou humanitární pomoc Severu.
 6. Ať se církev v Jižní Koreji, křesťanské nevládní organizace a spolupracující agentury aktivně zapojí do výměny pracovníků a humanitárního úsilí, aby pomohly odbourávání překážek mezi Severem a Jihem.
 7.  Ať činnost jihokorejských a zahraničních občanských agentur nese ovoce a neúrodné vrchy se znovu zazelenají.
 8.  Modlíme se, aby se otevřely cesty ke svobodné vzájemné komunikaci mezi rozdělenými rodinami na Severu a Jihu.
 9.  Bože života, ochraňuj životy a těla Severokorejců, kteří překračují hranice, aby našli obživu.
 10.  Modlíme se za ochranu severokorejských uprchlíků a jejich životů v celistvosti, když, sídlíce v Číně a jiných zemích, s nadějí očekávají vstup do Jižní Koreje.
 11.  Modlíme se za práci a zajištění obživy pro 28 000 severokorejských uprchlíků, kteří začínají nový život na Jihu.
 12.  Ať se 11 000 mladých severokorejských uprchlíků, kteří pokračují ve studiu, plynule zapojí do jihokorejské společnosti.
 13.  Ať Korejci v diaspoře a zahraničí sdílejí Kristovu lásku se Severokorejci prostřednictvím humanitární pomoci.
 14.  Ať mezi Severem a Jihem vzrůstá spolupráce v zemědělství, zmírňuje potravinovou krizi na Severu a podnítí oboustranný rozvoj zemědělského odvětví.
 15.  Modlíme se, aby vzrůstající výměna atletů, jako se děje ve fotbale mezi Soulem a Pchjongjangem, přispěla občanskému sjednocení.
 16.  Modlíme se, aby vzrostla výměna umělců na poli hudby, literatury a výtvarného umění a zmírnila naše sociokulturní rozdíly.
 17.  Ať mezi mladými lidmi Severní a Jižní Koreje nastane aktivní komunikace a tuto generaci motivuje, aby rostla jako nášlapné kameny sociálního znovusjednocení.
 18.  Ať severokorejští kojenci a děti dostanou odpovídající pomoc na poli vzdělání a ať je potírán hlad.
 19.  Ať mezinárodní společenství a Jižní Korea zajistí trvalou zdravotnickou pomoc pro likvidaci tuberkulózy v Severní Koreji.
 20.  Ať uprchlíci nejsou násilím deportováni zpět do Severní Koreje. A pokud budou, ať jsou uchráněni před nebezpečím.
 21. Ať má asi 100 000 severokorejských uprchlíků, žijících v Číně a jiných zemích, zajištěna lidská práva a důstojnost.
 22.  Ať církev v každé vesnici Severu znovu povstane a plní svou úlohu být solí a světlem světa.
 23.  Vybuduj v každé severokorejské vesnici sjednocenou církev, svou církev, která není rozdělována mezidenominačními spory.
 24.  Chraň budoucnost severokorejské církve před kulty a herezí.
 25.  Ať je Korejská křesťanská federace (KCF) věrným nástrojem Boží slávy a plní své povolání k pokojnému znovusjednocení Severu a Jihu.
 26.  Ať teologické vzdělávací instituce věrně vychovávají služebníky pro severokorejskou církev a ať světová a jihokorejská církev poskytuje odpovídající pomoc.
 27.  Ať po znovusjednocení církev na Severu a Jihu spolupracuje ve službě světové evangelizaci a stane se nástrojem Boží misie a svědkem nebeského pokoje.
 28.  Uzdrav rány a bolest generace, která zažila tragédii Korejské války.
 29.  Utiš žal severokorejských uprchlíků, kteří se v poslední době oddělili od svých rodin.
 30.  Modlíme se, ať jsou odstraněny překážky, které brání prověření přeživších členů rodin na Severu, a za odstranění překážek, které stojí v cestě jejich sjednocení.
 31.  Ať jsou zaceleny jizvy války v demilitarizované zóně a ať se stane místem výchovy mladé generace k míru.
 32.  Ať Sever a Jih ukončí závody ve zbrojení a nastoupí cestu pokojného růstu.
 33.  Ať v Kesongské průmyslové oblasti vzrůstá hospodářská výměna a ať prospíváme oboustranně výhodným způsobem.
 34.  Prosíme, učiň, ať se lidé nad 80 let setkají se svými pohřešovanými rodinnými příslušníky, dokud není pozdě.
 35.  Ať je lidem poskytována právní a systematická pomoc, aby mohli svobodně navštěvovat své rodinné příslušníky na Severu i na Jihu.
 36.  Ať pro 68 tisíc lidí z Jižní Koreje, kteří na Severu hledají své rodiny, vznikne trvalé středisko pro sjednocení.
 37.  Otevři cestu 10 milionům lidí, odloučených od svých rodin, ať mohou svobodně překračovat hranice.
 38.  Ať je mezi mladými Jihokorejci a mladými severokorejskými uprchlíky jednota.
 39.  Ať další generace správně pochopí opodstatněnost a nutnost pokojného znovusjednocení skrze výchovu k míru.
 40.  Ať mladší generace pochopí kulturu Severu i Jihu.
 41.  Ať příští generace Jižní Koreje překoná všechny předsudky vůči Severokorejcům a přijme je jako součást jednoho národa s jedním jazykem a jednou kulturou.
 42.  Ať příští generace pochopí tragédii Korejské války a rozdělení a pracuje pro mír a znovusjednocení.
 43.  Ať se lidé na Severu i Jihu znovu svobodně navštěvují, zejména prostřednictvím Geumgangsanské cestovní kanceláře a cestovní kanceláře Kesongské průmyslové oblasti.
 44.  Ať skončí vzájemná nenávist a zlá vůle a ať Sever a Jih znovu najdou lásku k lidem na druhé straně hranice.
 45.  Ať je sjednocený Korejský poloostrov znamením pokoje ve Východní Asii a ve světě.
 46.  Ať Sever a Jih skončí závody v jaderném a konvenčním zbrojení a „překují své meče v pluhy.“
 47.  Ať se vynakládá specifické úsilí o trvalý mír a znovusjednocení Severu a Jihu.
 48.  Pomoz Severu a Jihu upustit od vzájemných urážek a získat důvěru jedněch k druhým pomocí dialogu.
 49.  Prosíme za ochranu životního prostředí v demilitarizované zóně, aby sloužila jako znamení pokoje.
 50.  Ať náš lid překoná 70-leté rozdělení, znovunastolí pocit národní jednoty a pokojné znovusjednocení požehná Korejský poloostrov.
 51.  Ať Sever a Jih skončí s vojenskou konfrontací, zastaví palbu a na Korejském poloostrově vyhlásí mír.
 52.  Ať odborníci přispějí pokojnému znovusjednocení odpovídajícím výzkumem.
 53.  Ať nezapomeneme na skutečnost, že 70 let od osvobození je 70 let rozdělení, a ať jsme lidmi, kteří se modlí za mír.
 54.  Ať církev ve Východní Asii pokojně spolupracuje a plní své povolání apoštolů lásky a pokoje.
 55.  Používej korejské křesťany jako apoštoly svého pokoje.
 56.  Než přijde rok 2020, 70 let od Korejské války, sjednoť Koreu a uzdrav nás svou milostí.
 57.  Než nastane znovusjednocení, ať se mužstva Severu a Jihu účastní Olympijských her společně.
 58.  Dej, ať pokojným znovusjednocením Koreje přispějeme světovému míru.
 59.  Veď Koreu a okolní země, aby vstoupily do šestistranných jednání o pokojném znovusjednocení Koreje.
 60.  Daruj všem zemím Východní Asie pokoj prostřednictvím smíření, aby Korea mohla vstoupit na cestu pokojného růstu.
 61.  Ať nastane mír a hrůzy Korejské války se neopakují.
 62.  Pošli věrného vůdce, který ukončí rozdělení Severu a Jihu a zahájí nové období pokojně znovusjednocené Koreje.
 63.  Ať prohloubíme svůj zájem o zařízení sociální péče pro Severní Koreu a poskytneme pro tento účel pomoc.
 64.  Ochraňuj ženy Severní Koreje před obchodem s lidmi.
 65.  Modlíme se za péči a výchovu dětí severokorejských uprchlíků, kteří žijí v Číně. Učiň, ať jim poskytneme pomoc.
 66.  V lásce Kristově daruj pokoj severokorejským uprchlíkům, kteří se usadili v Jižní Koreji.
 67.  Ať korejská církev pečuje a modlí se za severokorejské uprchlíky, usídlené v Jižní Koreji.
 68.  Učiň, aby se uprchlíci účastnili procesu pokoje, smíření a severokorejské misie.
 69.  Žehnej 2 000 severokorejských uprchlíků v Londýně a okolí a v mnoha jiným v dalších zemích, ať žijí v bezpečí a bez zmatku o své identitě.
 70.  Ať má příští generace naději a ať je oddaná sjednocení Koreje a míru ve východní Asii.
 71.  Ať církev severokorejských uprchlíků netrápí vnitřní nebo vnější problémy, například finanční.
 72.  Ochraňuj severokorejské věřící, kteří emigrovali a žijí v Číně nebo jiných zemích.
 73.  Ať lidé ze Severu a Jihu svobodně a bez jakýchkoli podmínek přejíždějí, aby mohli zlepšit vzájemné porozumění.
 74. Ať je církev Severní Koreje vybudována samosprávně rukama lidu a ať ji přijmou a chválí všichni lidé Severní Koreje.
 75.  Ať církev na Severu a na Jihu přemýšlí o rozdělení Koreje, pochopí a bude schopna uvěřit v pokojné znovusjednocení.
 76.  Ať příští generace do hloubky porozumí a pronikne do podstaty procesu rozdělení Koreje.
 77.  Ať Sever a Jih ukončí své nepřátelství a konflikt, dědictví studené války 20. století tím, že změníme své vzájemné vnímání a pocítíme v srdcích vzájemnou novou vřelost.
 78.  Ať se církev Jižní Koreje, korejská církev ve světě a Severokorejská křesťanská federace spojí v teologickém studiu a společně uvažují o pokojném znovusjednocení.
 79.  Ať se mladá generace Severu a Jihu osvobodí od předsudků a vzájemného pocitu nadřazenosti a spojí se v lásce k našemu jednomu národu.
 80.  Ochraňuj uprchlíky, kteří si přejí dostat se na Jih, aby se nedostali do fyzických nebo psychických potíží.
 81.  Rozprostři své pečující a milující ruce ku pomoci těm severokorejským uprchlíkům, kteří přišli do Jižní Koreje, ale nejsou způsobilí k přijetí právní pomoci.
 82.  Pomoz nám otevřít nepřetržitou videokonferenční místnost, kde mohou rozdělené rodiny vidět tváře svých drahých.
 83.  Pomoz lidem Severní a Jižní Koreje očistit své mysli od jakéhokoli pocitu ekonomické nadřazenosti nebo méněcennosti, aby skončila jejich vzájemná kritika a přijali jedni druhé jako protějšky pro budoucnost.
 84.  Ať Sever a Jih spolupracují na uskutečnění realistických studií a vypracují podrobný plán pokojného znovusjednocení.
 85.  Dej církvi moudrost ke studiu a specifické přípravě pokojného znovujednocení.
 86.  Ať severokorejští uprchlíci - studenti, kteří vstoupili do semináře, aby ti sloužili, jsou vedeni k rovnováze spirituality, vědomostí a moudrosti. Provázej je v průběhu jejich přípravy ke službě.
 87.  Chraň život a udržuj v bezpečí severokorejské dospívající, kteří opustili svou zemi a putují Čínou a kudykoli, a doveď je do života v bezpečí.
 88.  Ať Korejci správně porozumějí dějinám rozdělení proto, aby si porozuměli navzájem a spolupracovali na pokojném znovusjednocení.
 89.  Pomoz zbývajícím „pahýlům“, které ti dále slouží v Severní Koreji, aby zůstaly věrny své víře.
 90.  Ať vyučování na každé úrovni – církev, presbyteria, valné shromáždění – vede k pochopení severokorejské společnosti.
 91.  Dej severokorejským uprchlíkům příležitost získat profesionální znalosti a dovednosti, které jim umožní se přizpůsobit jihokorejské společnosti. 
 92. Dej víru a moudrost severokorejským uprchlíkům – vysokoškolským studentům, aby mohli překonat všechny překážky při plnění svých studijních povinností.
 93. Pomoz severokorejským uprchlíkům, kteří zahájili postgraduální studium, aby se soustředili na studia bez finančních obtíží a stali se profesionály ve zvolené oblasti.
 94.  Pomoz církvi na Severu a Jihu spolu s korejskou církví po světě založit fond k uskutečnění pokojného znovusjednocení.
 95.  Ať se sjednocené mužstvo atletů Severu a Jihu, které se zúčastní zimních Olympijských her v roce 2018, stane základnou pokojného znovusjednocení.
 96.  Připrav pole pro službu severokorejských uprchlíků - kazatelů (pastorů).
 97.  Prosíme o oživení akademických výměn, jako jsou například společné vykopávky na historických nalezištích, jako způsob, jak zahájit občanskou integraci.
 98.  Zapal nadšení a touhu mladé generace po překonání rozdělení a k práci pro pokojné znovusjednocení.
 99.  Způsob, ať žízníme po nové době míru.
 100.  Ať se církev připraví na pokojnou a spravedlivou budoucnost.