Pozvání na zahajovací bohoslužby akademického roku

26. září 2022

Při zahájení nového akademického roku Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se v neděli 2. října 2022 od 19.30 hod.  konají společné bohoslužby v kostele U Martina ve zdi. Srdečně zveme k účasti.

Pozvání na zahajovací bohoslužby akademického roku
26. září 2022 - Pozvání na zahajovací bohoslužby akademického roku

Bohoslužby se konají v kostele U Martina ve zdi (Martinská 8, Praha 1) v neděli 2. října od 19.30 hodin.

Srdečně zveme celou akademickou obec i všechny, kdo spolu s námi chtějí slavit bohoslužby (nejen) ve společenství studentů a učitelů Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Pozvánka ve formátu PDF (dvojjazyčně)