Pozvání na vzdělávací kurz S dětmi na cestě víry

19. dubna 2022

Zveme na vzdělávací kurz S dětmi na cestě víry, který je určen především pro pracovníky s dětmi v církvi. Kurz je zařazen do celoživotního vzdělávání na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolventi celého kurzu obdrží certifikát, který je mj. opravňuje podle Pravidel pro kazatele ČCE k povolání za katecheta/ku sboru a může sloužit též jako potvrzení o vzdělání pro výuku náboženství na školách.

Pozvání na vzdělávací kurz S dětmi na cestě víry
19. dubna 2022 - Pozvání na vzdělávací kurz S dětmi na cestě víry

Chtěli byste vést nedělní školu, učit náboženství na škole nebo pořádat různé aktivity pro děti ve Vašem sboru? Nebo už s dětmi v církvi pracujete a rádi byste prohloubili své dovednosti a znalosti? Pokud ano, pak se určitě přihlašte na vzdělávací kurz S dětmi na cestě víry!

Kurz má svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho zvěst dětem. Kurz může napomoci i lépe porozumět potřebám dětí, užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry.

Letos se rozbíhá již čtvrtý cyklus kurzu, který je pořádán ve spolupráci s Evangelickou církví metodistickou. Během tří předchozích cyklů kurz absolvovali desítky lidí, kteří se nyní aktivně podílí na práci s dětmi v církvích. Kurz je zařazen do celoživotního vzdělávání na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolventi celého kurzu obdrží certifikát, který je mj. opravňuje podle Pravidel pro kazatele ČCE k povolání za katecheta/ku sboru. Může sloužit též jako potvrzení o vzdělání pro výuku náboženství na školách.

Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle. Celkově proběhne osm víkendových setkání během dvou let, setkání se budou konat na různých místech ČR (viz níže).

Přihlašujte se na stránce prihlasky.e-cirkev.cz, a to do 31.8. 2022.

 

Cena kurzu:

Kurz je finančně podpořen EKiPfalz - Evangelickou církví ve Falci a Povšechným sborem. Pracovníka nebo pracovnici s dětmi by do kurzu měl vyslat sbor a měl by se též podílet na úhradě kurzu.

Kurzovné za dva roky (čtyři semestry) činí:

3 600 Kč – hradí sbor

4 800 Kč – hradí účastník (popř. také sbor)

V ceně je zahrnuta výuka, studijní materiály, ubytování, strava, materiály.

Cenu je možno rozdělit na polovinu a hradit první rok zvlášť a druhý rok také zvlášť.

Tematický obsah kurzu:

• Učíme se pracovat s Biblí (biblistika, věrouka, pedagogika, didaktika – cíle a obsah vyučování, organizační formy výuky, pedagogická komunikace, metody).

• Dítě a jeho svět (vývojová psychologie, potřeby dětí, setkání s jinakostí, dítě s poruchami aj.).

• S dětmi ve společenství církve (liturgie aliturgické prvky, modlitba, zpěv, svátosti aj.).

• S dětmi na cestě víry (církev a ekumena, věřící a nevěřící, pastorace).

Termíny seminářů:

30.9. – 2.10. 2022 – Praha

25. – 27. 11. 2022 – Plzeň

27. – 29. 1. 2023 – Brno

12. – 14. 5. 2023 – Jihlava

15. – 17. 9. 2023 – Praha

24. – 26. 11. 2023 – Běleč nad Orlicí

26. – 28. 1. 2024 – Tuchoměřice

10. – 12. 5. 2024 – Praha

16. 6. 2024 – Slavnostní ukončení

Případně dotazy zasílejte na: vychova@e-cirkev.cz .

 

Těšíme se na Vás :) .