Pozvání ke společné modlitbě ve čtvrtek 14. května

12. května 2020

Papež František spolu s vrchním imámem káhirské univerzity Al Azhar Ahmedem al Tajíbem vyzývají ke společné modlitbě ve čtvrtek 14. května.

Pozvání ke společné modlitbě ve čtvrtek 14. května
12. května 2020 - Pozvání ke společné modlitbě ve čtvrtek 14. května

V dobách, kdy celý svět kvůli probíhající pandemii COVID - 19 zažívá velkou nejistotu a nucenou izolaci a vzájemné odcizení, spojme se napříč státy, přes hranice kontinentů i náboženství. 

Ke společné modlitbě za lidskou vzájemnost, moudrost a solidaritu vyzval papež František společně s vrchním imámem Al Azhar Ahmedem al Tajíbem. K iniciativě se přidaly stovky společenství po celém světě, včetně Českobratrské církve evangelické, která je jednou z členských církví zapojeného Světového luterského svazu.

Čtvrtek 14. května má být dnem, kdy se symbolicky spojíme v jednotě Ducha a společně se budeme obracet k Bohu.

Prosme jej za překonání pandemie, za moudrost a posilu pro všechny lékaře, pečovatele a dobrovolníky, stejně jako pro vědce, kteří vyvíjejí účinná opatření a hledají cesty z krize. Prosme za lidskost, vytrvalost a vzájemnou podporu jedni druhých. 

 

Text modlitby:

Přímluvná modlitba tváří v tvář šíření COVID-19

 

Ó Bože, náš uzdraviteli, ukaž své slitování nad celou lidskou rodinou, která je v nepokoji a zatížena nemocí a strachem. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Pomoz nám, když se po celém světě šíří koronavirus, uzdravuj ty, kteří jsou nemocní, podporuj a chraň jejich rodiny a přátele od nákazy. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Daruj nám svého Ducha lásky a vlastní odpovědnosti, abychom mohli koronavirus společně zdolávat a vymýtit. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Dej, ať jsme opatrní, obezřetní a ať hledáme nové cesty při boji se všemi nemocemi, s malárií, s dengue, s HIV a Aids i dalšími [může být jmenováno nahlas nebo v duchu]…, které jsou příčinou utrpení a často vedou ke smrti mnoha lidí. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Uzdravuj naši sebestřednost a netečnost, které nás zneklidňují jen tehdy, když nás ohrožuje virus, na druhé straně otevírej cesty z nesmělosti a bázlivosti, když naše bližní příliš snadno ignorujeme. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Posiluj a povzbuzuj ty, kdo pracují ve veřejném zdravotnictví a medicínských oborech: pečovatele a pečovatelky, ošetřovatelský personál, lékaře a všechny, kteří se zasazují o potřeby nemocných a jejich rodin. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Inspiruj všechny vědce, kteří pracují na vývoji vakcíny, dávej jim poznání a naději. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Podporuj všechny pracovníky a zaměstnavatele, jejichž živobytí je kvůli uzávěrám, karanténě, zavřeným hranicím a dalším omezením ohroženo… ochraňuj a opatruj všechny, kdo musejí cestovat. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Veď politiky a političky ve vedoucích funkcích na celém světě, aby říkali pravdu, zabraňovali falešným informacím a aby jednali spravedlivě, aby celé lidstvo došlo k uzdravení. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Uzdrav náš svět, uzdrav naše těla, posiluj naše srdce a našeho ducha a dej nám uprostřed vřavy naději a pokoj. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Drž ve svém pevném objetí všechny, kteří zemřeli a kteří dnes umírají. Utěšuj jejich milé v jejich zoufání. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Pamatuj ve své lásce na sestry a bratry, celé lidstvo a celé tvé stvoření.

Amen.