Pozvání k… SOLIDARITĚ

30. září 2021

Při berounském evangelickém farním sboru funguje Klub u dvou vrabců, který rozdává potravinovou pomoc, funguje jako duchovní útočiště i rozcestník pro další profesionální péči o lidi, kteří se dostali do hmotné nouze.

Pozvání k… SOLIDARITĚ
30. září 2021 - Pozvání k… SOLIDARITĚ

Sociální nůžky se stále rozevírají. Bohatí bohatnou, chudí chudnou. A když člověk skončí až na samém dně, tak mu nechybí jen peníze či potraviny – ale hlavně naděje, že se situace může změnit.

Něco podobného zažila i Helena z Berouna. Sílu zvednout se a bojovat za důstojnější život získala díky místnímu evangelickému sboru. Ten ji totiž pravidelně zásobuje jak potravinami z Potravinové banky, tak i bezpodmínečným a lidským přijetím. A tato pomoc Heleně změnila život.

„Byli tu pro mě, když jsem je jako matka samoživitelka nejvíc potřebovala,“ říká Helena. „Teď tu mohu spolu s nimi pomáhat dalším.“

Helena se v kostele stala dobrovolnicí a brzy i jednou z nejvýraznějších tváří místního Klubu u dvou vrabců. Berounští evangelíci se tu snaží povzbudit na těle i na duchu všechny, které jejich životní cesta zavedla do nelehkých situací – a také odkázat na další profesionální zdroje sociální pomoci, jako jsou např. dluhové poradny.


Minisérii, která reprezentuje vybrané hodnoty Českobratrské církve evangelické, připravila Komise pro lidská práva při synodní radě. V předvolebním období chce nenásilně akcentovat důležitost fungujícího společenství a principy, které vnímá jako opravdu křesťanské. Po roce strávené v izolaci se mottem stalo #pozvání. Pozvání do společenství, pozvání k vzájemné ohleduplnosti, pozvání k odpovědné volbě těch, kdo mají tyto hodnoty chránit v roli představitelů státu.

První díl: Pozvání k… POHOSTINNOSTI