Pozvání k… POHOSTINNOSTI

24. září 2021

V kostele U Jákobova žebříku v pražských Kobylisích nacházejí svůj duchovní domov lidé, kteří ve společnosti nebo v církvi těžko hledají svoje místo.

Pozvání k… POHOSTINNOSTI
24. září 2021 - Pozvání k… POHOSTINNOSTI

„Už více než dvacet let se u nás scházejí křesťané s Jižní Koreje, k nimž se po čase přidala skupina japonských věřících a několik rodin z Afriky. Slavíme společné bohoslužby, při různých setkáních se vzájemně poznáváme a snažíme se porozumět odlišnostem.

Dlouhou tradici má naše spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích. Vykonáváme zde bohoslužby a jednou za rok pořádáme dobročinný bazar, z jehož výtěžku kupujeme vánoční dárky pro chronické pacienty. Lidé s duševním onemocněním jsou v našem kostele vítáni.

S kobyliským sborem je také neodmyslitelně spjato společenství LGBT věřících Logos, které se tu pravidelně schází.

Pohostinnost pro nás znamená žít nejen vedle sebe, ale spolu – se vším, co to obnáší. Snad je naše úsilí alespoň malým svědectvím o tom, že v Kristu jsou bolestivá rozdělení mezi lidmi překonána.“