Pozvání k… OTEVŘENOSTI

7. října 2021

Teplice jsou hodně multikulturní město, kde pospolu žijí Češi, Němci, Ukrajinci, arabská menšina, Romové a mnoho dalších obyvatel různých vyznání, kultur a tradic.

Pozvání k… OTEVŘENOSTI
7. října 2021 - Pozvání k… OTEVŘENOSTI

„Já sám jsem Slovák, který se stal farářem v Českobratrské církvi evangelické. V Teplicích žijeme třetím rokem. Pořádají se tu různá sousedská setkání, včetně těch ekumenických. Mnoho z nich mě moc obohatilo,“ líčí s vděčností farář Martin Bánoci.

Na fungování dobrého lidského společenství se tu místní evangelíci podílí velkou měrou. Kromě jiného spolupracují s Diakonií ČCE na projektu DOMA, který se zaměřuje na pomoc cizincům, speciálně zdejší muslimské komunitě.

„Vyučujeme češtinu, vaříme společně jídlo, máme šicí dílnu… Největším úspěchem je multižánrový festival ‚Doma na zahradě‘, kde vystupují různé skupiny: arabské, české, křesťanské i takové, které s církví nebo náboženstvím nemají nic společného.

Náš sbor se učí být otevřeným společenstvím, kde se nehledí na tituly, původ, ani jazyk. Bůh zná cestu k jednotě, my ji zatím hledáme,“ doplňuje Martin.


Minisérii, která reprezentuje vybrané hodnoty Českobratrské církve evangelické, připravila Komise pro lidská práva při synodní radě. V předvolebním období chce akcentovat důležitost fungujícího společenství a principy, které vnímá jako opravdu křesťanské.

Po roce stráveném v izolaci se mottem stalo #pozvání. -Pozvání do společenství, pozvání k vzájemné ohleduplnosti, pozvání k odpovědné volbě těch, kdo mají tyto hodnoty chránit v roli představitelů státu.