Pověření ke službě slova a svátostí

5. března 2018

Martin Řeháček bude 11. března v Praze 10 - Strašnicích ordinován ke službě Slova a svátostí.

Pověření ke službě slova a svátostí
5. března 2018 - Pověření ke službě slova a svátostí

Martin Řeháček, výpomocný kazatel z řad ostatních členů církve, bude v neděli 11. března 2018 v 9 hodin v Praze 10 - Strašnicích ordinován synodním seniorem Danielem Ženatým ke službě Slova a svátostí.

Ordinací církev stvrzuje, že u dotyčných rozpoznala potřebná obdarování ke službě, a prosí Boha o zachování a rozhojnění těchto darů. Ordinovaní vyznávají, že věří, že ke službě Slova a svátostí je povolává svým Duchem sám Bůh, Otec Ježíše Krista.