Poselství synodu

21. května 2021

Poselství 3. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické, Praha, 21. května 2021 

Poselství synodu
21. května 2021 - Poselství synodu

Milí spoluobčané, přátelé, bratři a sestry, 

zdravíme vás v době, kdy se vyrovnáváme s důsledky pandemie Covidu19, především v oblasti duchovní, psychické, sociální a ekonomické. 

Děkujeme všem, kdo v těžké době aktivně hledali způsob, jak být v kontaktu s lidmi, jak posilovat naději, jak předávat evangelium. Vážíme si všech nových cest, které jste nalézali. 

Jsme rádi, že v naší zemi pandemie slábne. Velmi záleží na tom, jak se z ní poučíme, jak se s jejími důsledky vyrovnáme a jakou společnost po překonání těžkého období utvoříme. 

Věříme, že jsme všichni zváni k životu v pravdě a solidaritě, voláni k péči o stvoření a dobro lidí kolem nás, zvláště těch, kteří jsou v jakékoli nouzi. Takto spolu chceme žít v naší zemi, v Evropě i na celé planetě. 

Zneklidňuje nás, že právě v čase, kdy jsme krizí pandemie oslabeni, se objevují lhostejnost, nesnášenlivost a zneužívání moci.  

Proto každý sám za sebe, a přesto jako ti, kterým Bůh dal život, společně  

  • usilujme o důvěru a vzájemný respekt 
  • napravujme nerovnosti, které mezi námi panují – mezi ženami a muži, mezi bohatými a chudými, mezi většinou a menšinami. 
  • pečujme o stvoření, které svým způsobem života ohrožujeme 
  • stávejme se pravdivými a poctivými vzory svým dětem a vnoučatům 
  • nebojme se přiznat chybu či vinu 
  • odmítejme vše, co podporuje cynismus a hrubost 

Prosíme, aby nám Bůh žehnal v úsilí žít spolu v pravdě a solidaritě v naší zemi i na celém světě. 

Boží pokoj ať zůstává se všemi námi. 

Poslanci 35. synodu ČCE