Poselství synodní rady k Díkčinění

12. října 2022

Začátkem října 2022 adresovali členové synodní rady všem farním sborům Českobratrské církve evangelické posleství k období Díkčinění za úrody. "Bohatost sklizně představuje výbavu do nadcházejících zimních měsíců, která osvobozuje od strachu o obživu. Letos jsme však sevřeni obavami..."

Poselství synodní rady k Díkčinění
12. října 2022 - Poselství synodní rady k Díkčinění

Milé sestry, milí bratři,

v těchto dnech a týdnech slavíme v našich sborech Díkčinění. Jsme vděčni za Boží dary. Na stole Páně i kolem něho bývají viditelně a hmatatelně vystavené plody země. Bohatost sklizně představuje výbavu do nadcházejících zimních měsíců, která osvobozuje od strachu o obživu. Letos jsme však sevřeni obavami. Dopadá na nás energetická krize a s ní související zdražování. Uvědomujeme si, s jakou samozřejmostí spotřebováváme energii z darů země.

Za touto nepříjemnou situací akutního nedostatku ovšem nevidíme Boží nepřízeň, nýbrž lidskou pýchu. Ta je i za vydíráním a hrozbami, které používá současný ruský režim, aby dosáhl svých mocenských cílů.

Tváří v tvář nezměrnému utrpení mnoha lidí zasažených válkou a nedostatkem, nejistotě a strachu z budoucnosti patří nyní naše vděčnost nejcennějšímu Božímu daru, jímž je evangelium Kristovo. Smíme z něho čerpat naději a posilu. Učí nás spoléhat na Boží milost, která se projevuje solidaritou se slabými a ohroženými. Učí nás opírat se o pravdu a vážit si věrnosti. Dává sílu čelit hrozbám a strachům, nepropadat nenávisti a nevzdávat se naděje.

Ať slovo evangelia převáží v našich uších a duších nad všemi jinými hlasy.

Požehnání Otce, Syna i Ducha svatého se všemi námi,

Jiří Schneider, synodní kurátor
Pavel Pokorný, synodní senior

Ilustrační foto: Vojta Zikmund