Pokyny synodní rady k mimořádné situaci (21. dubna 2020)

22. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, kterým upravuje podmínky postupného otevírání bohoslužebných setkání. Shrnující dopis synodní rady informuje o aktuální situaci.

Pokyny synodní rady k mimořádné situaci (21. dubna 2020)
22. dubna 2020 - Pokyny synodní rady k mimořádné situaci (21. dubna 2020)

AKTUALIZOVÁNO (24. dubna 2020) - nejnovější informace naleznete na webu ústřední církevní kanceláře

------------------

Podle mimořádného opatření ministra zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 lze od pondělí 27. dubna 2020 za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby. Byl stanoven také předběžný harmonogram, podle kterého by se měly postupně zvedat počty přípustných účastníků takových setkání. Tento harmonogram je prozatím pouze informativní. 

Bohoslužebná setkání je možné organizovat pouze za přísných hygienických a organizačních opatření (např. povinné rozestupy 2 metry, dezinfikování rukou, roušky nebo jiná adekvátní ochrana úst a nosu, zákaz podávání rukou, věrání a dezinfekce prostor po skončení... atd.).

Schůze staršovstev, seniorátních výborů, ale i biblických hodin, náboženství, setkání konfirmandů a jiných obdobných setkání lze prozatím konat pouze na dálku. 

Pokud se epidemiologická situace výrazně nezhorší, lze mít za to, že počínaje 8. červnem 2020 bude možné konat bez omezení účasti i sborová shromáždění. Konání sborových shromáždění před tímto datem se zakazuje. Upozorňujeme, že je nutné svolávat sborová shromáždění v souladu s příslušnými ustanoveními církevních řádů. Pokud je to možné, doporučujeme konat sborová shromáždění až na podzim (určitě však v dostatečném předstihu před seniorátními konventy).

Prosíme, věnujte pozornost přiloženému dokumentu, kde je vše rozepsáno podrobně.