Podpora čínským křesťanům

6. března 2018

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto.

Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o brzké vyhovění žádostem o azyl zaslalo již v září 2016 předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR.

Jsme vděčni za udělení osmi azylů. Křesťané jsou v ČLR kvůli víře pronásledováni, a pokud by se tam odmítnutí žadatelé museli vrátit, hrozí jim postih a pronásledování. Přáli bychom si, aby mohli v naší zemi zůstat a svobodně vyznávat svoji víru, pokud tak nemohou činit ve vlastní zemi.

Právníci zastupující odmítnuté žadatele se hodlají obrátit na soudy, aby rozhodnutí ministerstva vnitra přezkoumaly. To, že žadatelé aktivně projevují zájem o začlenění do společnosti, učí se česky, někteří z nich pracují, dokazuje, že nechtějí být závislí na podpoře a nejsou ekonomickými migranty.

Děkujeme všem, kdo žadatelům pomáhají. Modleme se za čínské křesťany v jejich vlasti i v naší zemi!

 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

 

O nás:

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

 

Kontakt:

Jana Vondrová (Českobratrská církev evangelická): 734 170 486, vondrova@e-cirkev.cz