Poděkování Nadačnímu fondu Věry Třebické - Řivnáčové

15. prosince 2021

Českobratrská církev evangelická děkuje za finanční podporu Nadačnímu fondu Věry Třebické-Řivnáčové, který v roce 2021 přislíbil podporu projektům ČCE.

Poděkování Nadačnímu fondu Věry Třebické - Řivnáčové
15. prosince 2021 - Poděkování Nadačnímu fondu Věry Třebické - Řivnáčové

Jedná se o násleující projekty:

  • Nový evangelický zpěvník – nadační příspěvek 100.000 Kč
  • Sekularizace jako výzva - nadační příspěvek 9.000 Kč
  • Tábory pro osoby s handicapem a odlehčovací pobyty v Bělči 2021 - nadační příspěvek 60.000 Kč
  • Setkání biskupů střední Evropy 2021 - nadační příspěvek 20.000 Kč.

Díky nadačním příspěvkům se podařilo projekty úspěšně zrealizovat a přispět tak k rozvoji a posílení služeb naší církve.