Petr Pokorný k evropským volbám

20. května 2019

Zveřejňujeme text prof. Petra Pokorného k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu.

Petr Pokorný k evropským volbám
20. května 2019 - Petr Pokorný k evropským volbám

Blížící se volby do evropského parlamentu jsou důležitější, než by se to dalo usoudit z jejich dosud celkem malé publicity. Nebojte se, nebudu doporučovat konkrétní strany nebo dokonce kandidáty. Rád bych jen reagoval na některé představy, které se mezi křesťany objevují. Podle nich Evropská unie křesťanům nepřeje, protože v Lisabonské smlouvě není nic o křesťanských kořenech evropské civilizace.

Není to proto, že by v EU nebyli křesťané a nebyly tu živé křesťanské tradice. Ostatně křesťanští demokraté patří v evropském parlamentu k nejsilnějším sekcím a z dosavadních 28 nejvyšších představitelů členských států se naprostá většina hlásí k některé církvi. Náš prezident je jedna z mála výjimek. Důvod je pro nás především teologický. V minulosti udělali křesťané pro humanitu a vzdělanost mnoho, ale účinek toho všeho byl od počátku oslaben. Oslabilo jej to, že v době velkého vnějšího rozvoje církve, což bylo u nás v době Karla IV., nebýt křesťanem nebylo možné; kromě židů, ale ti za svou odlišnost trpěli diskriminací a opakujícími se vražednými pogromy. Křesťanská civilizace byla v tomto ohledu nekřesťanská. Mají-li nás lidé brát vážně, nesmíme se opírat o to, že křesťanství je předepsaná kultura. To bychom je jen odradili.

Vliv křesťanů tak v Evropské unii je a bude založen jen na vnitřní síle našeho svědectví, na moci Ducha svatého. Evangelium se může šířit schengenským prostorem nejen bez hraničních kontrol, ale i bez ideologického omezování. To je jedinečná šance, kterou nám nabízí historicky jedinečná Evropská unie. A z této pozice můžeme najít spojence, kteří v sekulární společnosti šíří milosrdenství a smíření, aniž by se hlásili k církvi, protože je v minulosti zklamala. Můžeme se od nich učit a současně jsme jim jako všem spoluobčanům v EU dlužni evangelium o Ježíšově vzkříšení a království Božím. Jen tak se jako menšina staneme solí a světlem svým evropským spoluobčanům a nepřímo i ostatním.

A tak evangelíci – jděte volit!

Autor: prof. Petr Pokorný, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy