Petr Kratochvíl: Proč se nemáme bát

25. října 2022

Prof. Petr Kratochvíl je český politolog, člen ČCE a také člen rady Konference evropských církví (CEC). V rozhovoru pro CEC se zamýšlí nad tím, co ho udržuje v optimismu ohledně role církví v evropské politice a proč se nemáme bát.

Petr Kratochvíl: pProč se nemáme bát
25. října 2022 - Petr Kratochvíl: Proč se nemáme bát

Prof. Petr Kratochvíl je v úvahách o roli církví v evropské politice optimistou: "Je pravda, že křesťanské církve se musí naučit přijmout své menšinové postavení v evropských společnostech, ale protože moje vlastní církev byla menšinovou církví od samého počátku, vím, že být menšinou neznamená, že váš hlas nemůže být slyšet. Například i přesto, že je moje církev relativně malá, dokáže mít výrazný a široce respektovaný hlas v obhajobě lidských práv," říká.

Českobratrská církev evangelická pravidelně pořádá pro veřejnost, zejména pro mládež, akce týkající se lidskoprávních témat. "Spolupracujeme v tomto směru také s Parlamentem ČR a máme také faráře, který má na starosti právě lidská práva a menšiny," dodává Petr Kratochvíl. "Mezi členy naší církve jsou také lídři vlivných občanských hnutí bojujících proti demokratickému zpátečnictví. Lidé z církve organizují také kampaně za větší otevřenost vůči uprchlíkům."

Vzhledem k tomu, že se církve i nadále snaží hrát roli při obraně lidských práv, vnímá Kratochvíl důležitost CEC  přinejmenším ve dvou základních směrech:

"Za prvé, CEC nabízí platformu pro sdílení osvědčených postupů v některých oblastech, které jsou pro naši církev důležité. Za druhé, CEC může církvi poskytnout značné zviditelnění na úrovni Evropské unie."

I když při řešení místních problémů není takový hlas nutně zapotřebí, Kratochvíl poznamenal, že existují témata, kdy je koordinovaný celoevropský přístup klíčem k úspěchu - například při podpoře ukrajinských sester a bratří během ruské invaze. "K tomu, aby to fungovalo, jsou však zapotřebí pravidelné kontakty mezi církevními představiteli a CEC, které se nám, doufám, podaří oživit navzdory všem přetrvávajícím překážkám souvisejícím s COVID-19," řekl.

Jaká je z širšího pohledu přidaná hodnota církví pro Evropu? To je podle Kratochvíla stále otevřená otázka. "Naštěstí už nejsme většina, která by mohla ostatním vnucovat své názory, ale neměli bychom ani podlehnout pokušení stát se moralizující menšinou, která se na sekulární společnosti dívá svrchu," řekl. "Jedinečnost křesťanské církve podle mého názoru spočívá v radikální otevřenosti vůči 'druhým', univerzální pohostinnosti a v přikázání lásky za všech okolností."

"V době, kdy zuří strašlivá válka a kdy se hroutí klima, mají společnosti tendenci uzavírat se do sebe," dodal. "Bohužel i křesťané jsou někdy vlákáni do pastí nacionalismu a bigotního konzervatismu. Naše církevní společenství je tu od toho, aby ukázalo, že se nesmíme bát: ne skrývat se ustrašeně v minulosti, ale strhnout každou zeď a zlomit každé jho, to nás všechny osvobodí."

Zdroj: web CEC, Foto: Ústav mezinárodních vztahů Praha