Partnerství přes oceán

1. dubna 2019

V pondělí 1. dubna začala v teologickém semináři Columbia v Atlantě (USA) konference o mezinárodních partnerstvích. Účastní se jí i 15 zástupců naší církve.

Partnerství přes oceán
1. dubna 2019 - Partnerství přes oceán

Místo konference organizátoři zvolili záměrně, protože mezi Columbia Theological Seminary a Evangelickou teologickou fakultou UK v Praze (ETF) probíhá pravidelná výměna studentů. Kromě toho řada farních sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) navázala se sbory Presbyterní církve USA partnerství. Zástupci těchto sborů, studenti ETF, pracovníci Diakonie a další čeští evangelíci nyní odletěli do Atlanty na mezinárodní jednání o budoucí podobě spolupráce.

Většina českých hostů přijela už 30. března a mohla tak strávit neděli v nedalekém městě Athens. Tamější sbor presbyterní církve před lety navázal partnerské styky s farním sborem ČCE v Olomouci.

Athenský farář Mark Harper představil hosty a ve svém kázání zmínil zkušenosti z cest do České republiky. "Během bohoslužby i při následném sborovém obědě a výletu jsme zažili, co znamená opravdu vřelé přijetí," líčí dojmy z úvodních setkání vedoucí oddělení ekumenických a zahraničních vztahů ústřední církevní kanceláře ČCE Oliver Engelhardt. Další členové sboru v Athens pak přednesli pozdravy v českém jazyce a doprovodili je klavírní hudbou Antonína Dvořáka.

Jménem olomouckého sboru pozdravil farář Jan Lukáš. Vzpomínal na historii společného vztahu, ve kterém jsou vzájemná setkání čím dál častější.

Konference pokračuje v následujících dnech nejrůznějšími jednáními a bohatým programem. „Ve světě, kde sílí národní sobectví a kde se mnozí orientují především podle aktuálních nálad, mají mezinárodní partnerství větší význam. Obzvlášť když sdílíme naše naděje, které nám umožní pozitivní a dlouhodobý výhled do budoucna,“ komentuje hlavní téma "Doufat společně" O. Engelhardt. Konference potrvá do pátku 5. dubna.