Pamatujme na Hranice!

10. dubna 2020

Velikonoční celocírkevní sbírka Jeronýmovy jednoty letos pomůže opravit chátrající modlitebnu v Hranicích. Chrámy v Česku zůstávají v tomto čase zavřené, vaše srdce nechť se otevřou. Prosíme, podpořte tento projekt.

Pamatujme na Hranice!
10. dubna 2020 - Pamatujme na Hranice!

I v této neobvyklé době, kdy se naše starost obrací především k těm nejvíce ohroženým, chceme pamatovat na sbory, které žádají podporu pro potřebné opravy prostorů sborových setkání. Právě dnes, kdy taková osobní setkání při bohoslužbách a jiných příležitostech nejsou možná, si naléhavěji uvědomujeme, jak je dobré, když k tomu máme ve sborech důstojné podmínky.

Již tradičně na Velikonoční neděli pořádáme celocírkevní sbírku určenou každoročně na doporučení naší Jeronýmovy jednoty na podporu většího projektu rekonstrukce či opravy fary nebo kostela v jednom z farních sborů. Loňská sbírka, která vynesla 979 354 Kč, byla určena sboru v Bošíně na opravu střechy kostela a fary. Ta letošní je určena pro Farní sbor v Hranicích. Bude použita na přístavbu a rekonstrukci kostela. Přístavba ke kostelu bude sloužit jako potřebné sborové a sociální zázemí. Prostor přístavby bude zároveň sloužit jako komunitní centrum Otevřené dveře, na něž sbor obdržel evropskou dotaci.

Přilehlý kostel je už několik desítek let v zoufalém stavu. Celkový rozpočet oprav a přístavby je téměř 8–9 mil. Kč, sbor zajistil financování z dalších, především veřejných zdrojů. Navíc sbor v Hranicích s realizací projektu už začal v na podzim loňského roku a nadále pokračuje i během tohoto nelehkého období. Podpořme naše bratry a sestry v Hranicích a dávejme štědře a radostně! 

Prosíme, doptejte se aktivně svých kazatelů či presbyterů, jakým způsobem můžete do sbírky přispět. Příspěvky ze všech sborů budou následně shromážděny a podpoří hranický projekt.