Otevřený dopis ministru zdravotnictví

30. září 2020

"Považovali bychom za nepatřičné, pokud by v případných nových mimořádných opatřeních došlo k znevýhodnění církví a náboženských společností oproti jiným součástem společnosti."

Otevřený dopis ministru zdravotnictví
30. září 2020 - Otevřený dopis ministru zdravotnictví

V době vyhlašování různých mimořádných opatření, která regulují život v Česku, se synodní rada obrátila otevřeným dopisem na ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Apeluje v něm na dodržení rovných podmínek v rámci celé společnosti. 

"Považovali bychom za nešťastné, kdyby chystaná opatření prakticky znemožnila konat v naší zemi řádné bohoslužby. Přimlouváme se za to, aby v případných nových mimořádných opatřeních byla zachována možnost konat bohoslužebná shromáždění za stejných podmínek jako v jiných případech, kdy se lidé setkávají ve vnitřních prostorách s možností sezení," vyzvalo vedení Českobratrské církve evangelické.