Online bohoslužby - audio, video, texty

13. března 2020

Mnohé farní sbory ČCE se rozhodly konat své nedělní bohoslužby v nouzovém stavu virtuálně a přenášet je členům on-line nebo vydávají tištěné podklady.

Online bohoslužby - audio, video, texty
13. března 2020 - Online bohoslužby - audio, video, texty

Seznam sborů ČCE s online vysíláním bohoslužeb nebo s textovými podklady pro domácí bohoslužby zveřejňovanými na webu:

(seznam je aktualizován přímo jednotlivými sbory a platí pro všechny následující neděle; jednotlivé symboly odkazují k různým typům přenosů, symbol stromečku je uveden u sborů, které měly online aktivity v období vánoc; v plném zobrazení jej naleznete také zde)

Seznam je výpisem ze schematismu ČCE. Děkujeme Evangnetu za rychlou úpravu! Pokud se ve svém sboru chystáte také vysílat, dopište prosíme aktuální informace k online bohoslužbám do profilu sboru ve schematismu na evangnet.cz.

Sdílet

Řadu materiálů pro nouzový stav v říjnu 2020 najdete zde.

Kalendář plánovaných dalších akcí je zde.

Audiovizuální materiály (nedělky, texty, vysílání apod.) z jarního nouzového stavu (březen - červen 2020) najdete v samostatném článku.