První absolventi oboru praktická sestra opouští náchodskou akademii

27. června 2022

Náchodská Evangelická akademie má první absolventy oboru praktická sestra. Jde o unikátní spolupráci s tamější krajskou nemocnicí. I samotné maturity probíhaly přímo ve zdravotnickém zařízení, mezi profesionály.

Ohlédnutí za praktickými maturitami v Náchodě
27. června 2022 - První absolventi oboru praktická sestra opouští náchodskou akademii

Na studenty Evangelické akademie v Náchodě čekaly v rámci maturit slohové práce z českého a anglického jazyka, společná část maturitní zkoušky v podobě didaktických testů a s ohledem na zařazení školy také praktické maturitní zkoušky. Maturanti v oboru Sociální činnost skládali praktickou maturitní zkoušku tradičně ve škole z Metodik výchov.

Praktickou maturitu ale letos poprvé skládali také absolventi oboru praktická sestra. Tedy oboru, který na škole odstartoval 3. září 2018, kdy do lavic zasedli první jeho studenti. 

Město Náchod a Oblastní nemocnice Náchod, a. s. mají tedy po dlouhodobém úsilí a vyjednávání "svou" zdravotnickou školu, a je jí tamější Evangelická akademie. Jde přitom o obor velmi žádaný, byť to jeho první absolventi neměli vůbec jednoduché! Do studia zasáhla distanční výuka, byla pozastavena praktická příprava ve škole, ale i v nemocnici. 

Zodpovědnost každého z nich a současně nastavení pomyslné laťky pro další ročníky, a bez pochyby také snaha co nejlépe obstát nejenom před sebou, ale i učiteli a pracovníky nemocnice, to vše hrálo důležitou roli v celkovém přístupu k praktické maturitní zkoušce.

Znalosti a praktické dovednosti předvedli maturanti v Oblastní nemocnici Náchod na interním a chirurgickém oddělení. Na příslušných odděleních poskytovali svěřenému pacientovi komplexní ošetřovatelskou péči, plnili ordinace lékaře, včetně vypracování ošetřovatelského plánu poskytované péče. V závěrečné části svou praktickou zkoušku obhajovali pod přísným dohledem maturitní komise v čele s předsedkyní Mgr. Petrou Juřeníkovou, Ph.D., která je metodickou vedoucí odborných předmětů a vedoucí učitelkou odborných praxí pro zdravotnické obory na SZŠ – EA Brno. Paní předsedkyně má dlouholeté zkušenosti s výukou odborných předmětů a praxí nejenom na střední zdravotnické škole, ale zejména na vysoké škole. Je autorkou odborných článků, učebnic, e-learnigových kurzů, odborných publikací z oblasti ošetřovatelství a edukace. V minulosti byla i řešitelem výzkumných projektů z oblasti ošetřovatelství s celonárodním dosahem. 

O to více nás zahřála její slova i slova hodnoticí komise k vynikajícím výsledkům všech maturantů. Budoucí sestřičky předvedly skvělý výkon a tomu právem odpovídají výborná hodnocení. 

Maturantům po skončení jejich zkoušky přišel poblahopřát k vynikajícím výsledkům ředitel náchodské nemocnice Jan Mach a hlavní sestra Markéta Vyhnanovská. 

Studenti prostředí nemocnice důvěrně znají - aktivně a s obrovským nasazením tu pomáhali vykrýt nápor způsobený pandemií nemoci COVID-19, která právě na Náchodsku udeřila s mimořádnou intenzitou.

Nemocnice dlouhodobě podporuje zdejší Evangelickou akademii a oceňuje kvalitu a úroveň výuky. Nabídky na pracovní uplatnění, kterých se dostalo právě letošním prvním absolventům bezprostředně po splnění všech náležitostí, jsou důkazem dlouhodobé a oboustranné spolupráce. 

S vývojem školy a rozšiřováním zdravotnických oborů se Evangelická akademie v Náchodě posouvá nejenom v oblasti modernizace prostor školy, její budovy včetně jejího vybavení, ale mění také svou image vůči veřejnosti. Vedení školy schválilo nové logo a rada školy i zřizovatel odsouhlasili nový název školy, v němž se objeví také odkaz na vzdělávání zdravotníků. Nově se jmenuje "Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie".  

text: Renata Dušková, red.; foto: Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie

Pro zobrazení celé galerie klikněte na jeden ze tří náhledů níže: