Nejsme pokřtění, ale přáli bychom si svatbu v kostele

24. listopadu 2016
Nejsme pokřtění, ale přáli bychom si svatbu v kostele
24. listopadu 2016 - Nejsme pokřtění, ale přáli bychom si svatbu v kostele

Manželství chápeme jako celoživotní láskyplný a odpovědný svazek mezi mužem a ženou. Tento vztah přijímáme jako dar od Pána Boha. Při svatebním shromáždění v evangelické církvi je snoubencům připomínáno Boží zaslíbení pro manželstvía zvěstováno Boží požehnání pro jejich společný život.

Oddáni mohou být také lidé, kteří nejsou členy církve, ale touží po Božím požehnání pro své manželství. Svatbě obvykle předchází příprava, která má podobu jednoho či více osobních setkání snoubenců s kazatelem či kazatelkou. Tyto předsvatební rozhovory umožňují mluvit o představách o budoucím společném životě, vyjasnit si postoje a společně přemýšlet o biblických textech, které se týkají vztahu muže a ženy.

Svatební shromáždění má podobu bohoslužeb s modlitbami, kázáním na základě Písma, manželským slibem, požehnáním manželství a písněmi.

Podle zákonů České republiky může být úřední uzavření sňatku součástí svatebních bohoslužeb, zástupcem státu je pak kazatel či kazatelka Českobratrské církve evangelické.

V případě zájmu o svatební obřad se neváhejte obrátit na některý z farních sborů.