Jak se Českobratrská církev evangelická dívá na rozvod?

24. listopadu 2016
Jak se Českobratrská církev evangelická dívá na rozvod?
24. listopadu 2016 - Jak se Českobratrská církev evangelická dívá na rozvod?

Manželství je darem, v němž dva lidé mohou zakusit zvláštní požehnání a radost nejužšího osobního vztahu, společné víry a společného založení rodiny. V zásadě je manželství nerozlučné. I do tohoto vztahu však vstupuje lidská křehkost a slabost, Bible ji nazývá "hřích". S lítostí je potom třeba přijmout i skutečnost rozpadu manželství.

I rozvedení lidé mohou být v evangelické církvi znovu oddáni. Věříme, že je možné přemýšlet o příčinách a důsledcích ztroskotání minulého vztahu, prosit o odpuštění i o požehnání pro nový svazek.