Obrazem: Církev oficiálně přivítala nový evangelický zpěvník

6. června 2022

Českobratrská církev evangelická má po více než 40 letech nový zpěvník. Přivítala jej při slavnostních bohoslužbách 5. června od 15 hodin v pražském evangelickém kostele U Salvátora.

Obrazem: Církev oficiálně přivítala nový evangelický zpěvník
6. června 2022 - Obrazem: Církev oficiálně přivítala nový evangelický zpěvník

Slavnostní svatodušní bohoslužby s poděkováním všem, kdo se na přípravách nového zpěvníku podíleli a s přímluvami za to, aby se stal dobrým nástrojem církvi i jednotlivcům, se konaly v neděli 5. června v pražském farním sboru U Salvátora. Mimo jiné při nich byla předána medaile vděčnosti synodní rady předsedovi tvůrčí skupiny pro přípravu nového zpěvníku Miloslavu Esterlovi.

Shromáždění doprovázel pěvecký soubor pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. 

Níže na stránce nabízíme fotogalerii. Videozáznam celého setkání můžete zhlédnout zde: 

O novém zpěvníku

Zpěvník obsahuje téměř 800 písní a textů. Na jeho přípravě se podílelo převážně dobrovolnicky více než 30 lidí. K dispozici je vedle knižního vydání také mobilní aplikace a celá řada dalších materiálů.

Cílem těch, kdo zpěvník připravovali, bylo uchovat to nejlepší ze vzácné tradice českobratrského zpěvu a zároveň dát dostatečný prostor nové tvorbě současných českých i zahraničních autorů. Zpěvník na 1200 stranách obsahuje 789 písní a dalších textových útvarů. Pestrost se projevuje také zařazením zcela nových forem (nejen) bohoslužebného zpěvu. 

„Chceme-li být církví živou, která hledá způsoby vyznání pro nové generace a novou dobu, musíme se pokoušet vyrušit se ze zaběhnutého klidu a zkoušet řadu dlouho používaných vyznání formulovat nově, hledat novou řeč i nové hudební vyjádření,“ říká Miloslav Esterle, hudebník, pedagog a předseda přípravné skupiny.

Na přípravě zpěvníku pracovala převážně dobrovolnicky osmičlenná tvůrčí skupina podporována mnoha dalšími spolupracovníky. V pozdější fázi přípravy díla se připojili také experti z oblasti hymnologie, grafiky a typografie, notové sazby či práva. Celkem v průběhu času na zpěvníku pracovalo přes 30 lidí.

Autorský tým čelil v průběhu přípravy řadě výzev. Například nesmírně složité a také nákladné agendě autorských práv. Ta musela být ošetřena u bezmála 600 písní. Nezbytné byly v dnešní době také digitální výstupy, zpěvník si tak můžete prohlížet i na internetu nebo zpívat z mobilní aplikace. Současně se zpěvníkem vyšel i tzv. chorálník, tedy soubor doprovodů pro varhany či klávesové nástroje. Volání po zpřístupnění snazších doprovodů pro obecnější využití bylo vyslyšeno přípravou zvláštního tzv. kytarového doprovodníku, který obsahuje v elektronické podobě akordické značky u téměř všech písní. Všechny tyto materiály lze nalézt na speciálním webu.

Dílo vzniká po 43 letech od vydání zpěvníku, který užívali čeští evangelíci dosud. Stane se jedním z ústředních bodů (nejen) evangelických bohoslužebných shromáždění po celém Česku. Své místo najde i v nemocnicích, věznicích, školách, v armádě i na nočních stolcích a v domácích knihovnách, jako průvodce osobní zbožností.

Zájem o něj dalece předčil očekávání: původní předpokládaný náklad 9 tis. kusů vzrostl na více než trojnásobek a překročil 27 tisíc výtisků. Většinu nákladu (cca 22 tis. knih) si přitom zájemci rozebrali už v předprodeji. Zpěvník je unikátní také tím, že na rozdíl od většiny podobných publikací, které si církve nechávají tisknout zpravidla v Číně, tento vznikl kompletně v České republice.

Z nového zpěvníku se už nyní zpívá ve většině farních sborů Evangelické církve. Pořídit si ho samozřejmě mohou také jednotlivci, například v církevním e-shopu.